KVALITETSPRISEN

De 3 nominerede til Kvalitetsprisen 2021 er fundet!

Vi ønsker tillykke med nomineringen.

Esbjerg Havn

Tandlægeforeningen

Andreas Bay, B-Tech Inspection

Kvalitetsprisen 2021

Formål
Formålet er at påskønne en person, en gruppe eller en virksomhed, som har udvist et bemærkelsesværdig initiativ, udviklet nye metoder eller har opnået overbevisende resultater inden for kvalitetsledelse. Ved at lyse på det, der fungerer og udveksle viden og metoder, som gør en målbar forskel, ønsker vi at inspirere andre virksomheder til at gennemføre innovative tiltag, der bringer kvalitetsstyringen til nye højder.

Kandidater
For at komme i betragtning skal indstillingen omfatte en person, en gruppe, en organisation, et projekt, et produkt eller en ydelse, som er værdiskabende og innovativt i forhold til kvalitetsledelse. Du må gerne indstille dig selv.

Bemærk, at indstillingen skal omfatte personer eller initiativer i Danmark eller i en dansk afdeling/virksomhed. Både private og offentlige virksomhed kan deltage.

Ansøgning og frist
Send en begrundet indstilling for din kandidat til dfk@dfk.dk, deadline d. 15. september 2021. Husk at angive en kontaktperson hos virksomheden.

Bedømmelse
Bedømmelseskomiteen vurderer alle indstillinger. Der bliver blandt andet lagt vægt på, om personen, teamet eller tiltaget har formået at:

 • Skabe økonomisk og menneskelig værdi
 • Skabe sammenhæng mellem forretningssystem og kvalitetsmål
 • Understøtte branding af produkt, ydelser og organisation eller branche
 • Understøtte branding af Danmark som kvalitetsland
 • Udvikle og styrke kvalitetskulturen

Komiteen vægter desuden udvikling af nye metoder og værktøjer i kvalitetsarbejdet højt.

Bedømmelseskomité
Vinderen vælges af en komité, som i første omgang udvælger 3 nominerede, hvorfra den endelige vinder kåres. Komiteen består af en repræsentant fra DFK’s bestyrelse og fem uafhængige medlemmer (ikke alle 5  uafhængige for 2021 er fundet endnu):

 • Mads Bruun Larsen – Associate Professor, SDU
 • Erik Hollnagel – CEO, Resilient Systems
 • Jesper Panduro – CEO, Skagerak
 • Elin Kallestrup – Kvalitetschef, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
 • Vibeke Bagger – Næstformand, DFK

De nominerede

 • De nominerede får besked om nomineringen senest den medio oktober.
 • De nominerede bliver alle bedt om at fremstille en lille film af 30-60 sekunders varighed. Denne film vil blive afspillet på konferencen umiddelbart op til prisoverrækkelsen.
 • I Magasinet Kvalitet vil der i de efterfølgende tre udgaver bliver bragt et portræt af de tre nominerede, startende med vinderen.

Prisoverrækkelsen
Prisoverrækkelsen finder sted på DFKs konference d. 25. november 2021 på Holckenhavn Slot i Nyborg.

Artikler fra
Magasinet Kvalitet

Læs artikel om Kvalitetsprisen her

Læs artikel om vinderen af Kvalitetsprisen 2019 her

Læs artikel om de to øvrige nominerede her og her

Vinderen af Kvalitetsprisen 2020

Plejehjem – Esbjerg Kommune gjorde sig bemærket for at gribe projektet praktisk an, de har skabt resultater i en branche der på mange måder er udfordret, og de har vist en stor drivkraft, en drivkraft der har gjort at de har fået bredt resultaterne ud i organisationen.  Hvilket er af stor værdi for beboerne og de ansatte.

Målet for projektet har været tidligt at opdage helbredsmæssige ændringer hos beboerne. Via denne tidlige opmærksomhed, og dermed mulighed for hurtig indgriben ønskes det at opnå et bedre forløb for borgerne, med kortere og færre indlæggelser til følge. Arbejdet er sket med PDSA (Plan-do-study-act) cirklen som omdrejningspunkt. Projektet har opnået de ønskede resultater. Desuden har projektet øget kvaliteten i samarbejdet kollegaerne imellem og derved givet øget arbejdsglæde.

De to øvrige nominerede i 2020:

Aalborg Kongres og Kultur Center
Via to certificeringer på henholdsvis bæredygtighed og verdensmålene, som de første i eventbranchen, har Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) formået at gøre bæredygtighed til en fast del af alt hvad der sker hos dem. For AKKC er bæredygtighed kvalitet, og kvalitet er bæredygtighed. Det hele hænger sammen. Gæster, arrangører og ansatte skal have en god oplevelse og samtidig skal oplevelsen være bæredygtig.

Aarhus Universitet, Faculty of Technical Sciences
Som det første danske universitet, har Aarhus Universitet (TECH) opnået en ISO 9001 certificering af deres ”Myndighedsrådgivning og anden forskningsbaseret rådgivning”. Med certificering ønsker TECH at opnå høj og ensartet kvalitet i forbindelse med myndighedsrådgivning, da fejl i dette arbejde kan have store konsekvenser. Implementering af systemet har været en udfordring, men er lykkes og forskerne ser nu en stor værdi i systemet og som en støtte til deres arbejde.