DFK’s kvalitetspris 2020

Nu er alle indstillingerne modtaget og vi venter spændt på Bedømmelseskomiteens afgørelse.

Her kan du læse mere om, hvad der skal til:

Formål
Formålet er at påskønne en person, en gruppe eller en virksomhed, som har udvist et bemærkelsesværdig initiativ, udviklet nye metoder eller har opnået overbevisende resultater inden for kvalitetsledelse. Ved at lyse på det, der fungerer og udveksle viden og metoder, som gør en målbar forskel, ønsker vi at inspirere andre virksomheder til at gennemføre innovative tiltag, der bringer kvalitetsstyringen til nye højder.

Kandidater
For at komme i betragtning skal indstillingen omfatte en person, en gruppe, en organisation, et projekt, et produkt eller en ydelse, som er værdiskabende og innovativt i forhold til kvalitetsledelse. Du må gerne indstille dig selv.

Bemærk, at indstillingen skal omfatte personer eller initiativer i Danmark eller i en dansk afdeling/virksomhed. Både private og offentlige virksomhed kan deltage.

Ansøgning og frist
Send en begrundet indstilling for din kandidat til dfk@dfk.dk, deadline d. 15. september 2020. Husk at angive en kontaktperson hos virksomheden.

Bedømmelse
Bedømmelseskomiteen vurderer alle indstillinger. Der bliver blandt andet lagt vægt på, om personen, teamet eller tiltaget har formået at:

 • Skabe økonomisk og menneskelig værdi
 • Skabe sammenhæng mellem forretningssystem og kvalitetsmål
 • Understøtte branding af produkt, ydelser og organisation eller branche
 • Understøtte branding af Danmark som kvalitetsland
 • Udvikle og styrke kvalitetskulturen

Komiteen vægter desuden udvikling af nye metoder og værktøjer i kvalitetsarbejdet højt.

Bedømmelseskomité
Vinderen vælges af en komité, som i første omgang udvælger 3 nominerede, hvorfra den endelige vinder kåres. Komiteen består af en repræsentant fra DFK’s bestyrelse og fem uafhængige medlemmer:

 • Mette Peetz-Schou – Seniorchefkonsulent, Dansk Industri
 • Mads Bruun Larsen – Associate Professor, SDU
 • Erik Hollnagel – CEO, Resilient Systems
 • Jesper Panduro – CEO, Skagerak
 • Elin Kallestrup – Kvalitetschef, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
 • Vibeke Bagger – Næstformand, DFK

De nominerede

 • De nominerede får besked om nomineringen senest den 16. oktober 2020.
 • De nominerede bliver alle bedt om at fremstille en lille film af 30-60 sekunders varighed. Denne film vil blive afspillet på konferencen umiddelbart op til prisoverrækkelsen.
 • I Magasinet Kvalitet vil der i de efterfølgende tre udgaver bliver bragt et portræt af de tre nominerede, startende med vinderen.

Prisoverrækkelsen
Prisoverrækkelsen finder sted på DFKs jubilæumskonference, som afholdes på Holckenhavn Slot i Nyborg d. 12. november 2020.
Konferencen starter kl. 9 og slutter efter festmiddagen. Festmiddagen forventes at starte kl. 18:30.

Artikler fra
Magasinet Kvalitet

Læs artikel om Kvalitetsprisen her

Læs artikel om vinderen af Kvalitetsprisen 2019 her

Læs artikel om de to øvrige nominerede her og her