DFK’s kvalitetspris

Formål
Formålet er at påskønne en person, en gruppe eller en virksomhed, som har udvist et bemærkelsesværdig initiativ, udviklet nye metoder eller har opnået overbevisende resultater inden for kvalitetsledelse. Ved at lyse på det, der fungerer og udveksle viden og metoder, som gør en målbar forskel, ønsker vi at inspirere andre virksomheder til at gennemføre innovative tiltag, der bringer kvalitetsstyringen til nye højder.

Kandidater
For at komme i betragtning skal indstillingen omfatte en person, en gruppe, en organisation, et projekt, et produkt eller en ydelse, som er værdiskabende og innovativt i forhold til kvalitetsledelse. Du må gerne indstille dig selv.

Bemærk, at indstillingen skal omfatte personer eller initiativer i Danmark eller i en dansk afdeling/virksomhed. Både private og offentlige virksomhed kan deltage.

Ansøgning
Send en begrundet indstilling for din kandidat til dfk@dfk.dk (deadline offentliggøres senere). Husk at angive en kontaktperson hos virksomheden.

Bedømmelse
Bedømmelseskomiteen vurderer alle indstillinger. Der bliver blandt andet lagt vægt på, om personen, teamet eller tiltaget har formået at:

  • Skabe økonomisk og menneskelig værdi
  • Skabe sammenhæng mellem forretningssystem og kvalitetsmål
  • Understøtte branding af produkt, ydelser og organisation eller branche
  • Understøtte branding af Danmark som kvalitetsland
  • Udvikle og styrke kvalitetskulturen

 

Komiteen vægter desuden udvikling af nye metoder og værktøjer i kvalitetsarbejdet højt.

Bedømmelseskomité
Vinderen vælges af en komité, som i første omgang udvælger 3 nominerede, hvorfra den endelige vinder kåres. Komiteen består af en repræsentant fra DFK’s bestyrelse og fire uafhængige medlemmer, der hver især repræsenterer en:

  • Privat virksomhed
  • Offentlig virksomhed
  • Interesseorganisation
  • Uddannelsesinstitution