KVALITETSPRISEN

Artikler fra
Magasinet Kvalitet

Læs artikel om Kvalitetsprisen her

Læs artikel om vinderen af Kvalitetsprisen 2019 her

Læs artikel om de to øvrige nominerede her og her

Kvalitetsprisen

Formål
Formålet er at påskønne en person, en gruppe eller en virksomhed, som har udvist et bemærkelsesværdig initiativ, udviklet nye metoder eller har opnået overbevisende resultater inden for kvalitetsledelse. Ved at lyse på det, der fungerer og udveksle viden og metoder, som gør en målbar forskel, ønsker vi at inspirere andre virksomheder til at gennemføre innovative tiltag, der bringer kvalitetsstyringen til nye højder.

Hvem kan ansøge
For at komme i betragtning til kvalitetsprisen i DFK skal indstillingen omfatte en person, en gruppe, en organisation, et projekt, et produkt eller en ydelse, som er værdiskabende og/eller innovativ i forhold til kvalitetsledelse. Du må gerne indstille dig selv.

Bemærk, at indstillingen skal omfatte personer eller initiativer i Danmark eller i en dansk afdeling/virksomhed. Både private og offentlige virksomhed kan deltage.

Ansøgning og frist
Send en begrundet indstilling for din kandidat til dfk@dfk.dk, deadline for 2024 oplyses senere.

Hvad indgår i bedømmelsen
Bedømmelsen tager udgangspunkt i vurderingen af ekstraordinære resultater, indsatser og/eller bedrifter fra virksomheder, enkeltpersoner, eller grupper af personer, som har (en eller flere):

 • Skabt mærkbar økonomisk og/eller menneskelig værdi for organisationen, og/eller medarbejderen i den aktuelle virksomhed
 • Skabt vedvarende resultater med afsæt i kvalitetsledelsesprincipperne
 • Skabt fuld sammenhæng mellem kvalitetsledelsessystemet og virksomhedens aktiviteter/leverancer
 • Skabt strategisk forankring af kvalitetsledelse på alle niveauer i organisationen, herunder skabt fuld sammenhæng mellem politikker og kvalitative kvalitetsmål
 • Skabt mærkbare resultater igennem udvikling og implementering af nye og innovative kvalitetsværktøjer, som har styrket ledelsessystemets helhed og/eller har bidraget til øget implementering og effektivitet af systemet
 • Ydet en personlig ulønnet indsats, uden økonomisk vinding, som bidrager til at markere Danmark som kvalitetsland.

Bedømmelseskomité
Vinderen vælges af en komité, som i første omgang udvælger 3 nominerede, hvorfra den endelige vinder kåres. Komiteen består af en repræsentant fra DFK’s bestyrelse og fem uafhængige medlemmer.

 • Mette Peetz-Schou – Seniorchefkonsulent, Dansk Industri
 • Mads Bruun Larsen – Associate Professor, SDU
 • Lars Erik Donau– Director, Danfoss Drives Denmark, Quality & EHS
 • Jesper Hvid Richter– HSEQ Manager, Hydrema Group
 • Elin Kallestrup – Konsulent, Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat
 • Vibeke Bagger – Næstformand, DFK

De nominerede

 • De nominerede får besked om nomineringen senest den medio oktober.
 • De nominerede bliver alle bedt om at fremstille en lille film af 30-60 sekunders varighed. Denne film vil blive afspillet på konferencen umiddelbart op til prisoverrækkelsen.
 • I Magasinet Kvalitet vil der i de efterfølgende tre udgaver bliver bragt et portræt af de tre nominerede, startende med vinderen.

Prisoverrækkelsen
Prisoverrækkelsen finder sted på en af DFKs konferencer.