KONFERENCETILMELDING

KONFERENCETILMELDING

Konferenceoversigt

Se oversigt og beskrivelse af de kommende konferencer her.

Konferencepris

Pris kr. 2.950,- excl. moms for medlemmer af DFK
Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firmamedlemskab opnås 10% rabat.

Pris kr. 3.900,- excl. moms hvis du ikke er medlem af DFK.
Du oprettes samtidig som prøvemedlem i ½ år og modtager i den forbindelse medlemsbladet “Magasinet Kvalitet” med posten i prøveperioden

Du kan deltage til medlemspris, hvis du melder dig ind i DFK som firma- eller personligt medlem ved konferencetilmeldingen.
Se her hvad det koster at være medlem

Afmelding

15% af konferenceafgiften opkræves som administrationsgebyr ved afmelding indtil 1 uge før konferencen.
100% opkræves ved senere framelding.

Såfremt du bliver forhindret i at deltage, er du velkommen til at give din plads til en kollega.
Du bedes dog informere DFK om ændringen.

Studerende

Op til 10 studerende, som enten er tilknyttet DFK eller er medlem af DFK kan deltage gratis i DFK´s konferencer
– se mere her

Tilmeldings-formular: