9000 UDFORDRINGER

9000 UDFORDRINGER

Kvalitet og samarbejde
– 9000 Udfordringer

Filmen er en professionel, levende og debatskabende spillefilm. Den er et stykke værktøj til brug i virksomheder og andre steder, hvor der arbejdes med kvalitetsstyring og nøgleordene er medarbejderinvolvering, motivation samt information.

Netop ordet ”debat” er vigtigt, for filmen leverer ingen nøglefærdige løsninger, men præsenterer en lang række velkendte problematikker ude i virksomhederne og tjener dermed som udgangspunkt for konstruktiv diskussion, der skal udvikle kvalitetsbevidstheden i virksomheden.

Filmen tager tråden op fra ”Som Mester – så hans svende”. Persongalleriet er det samme med de ændringer og udvidelser, der er naturlige set i lyset af, at filmens virksomhed har udviklet sig fra en mindre virksomhed til en international eksportvirksomhed.

Filmen kan stå alene eller vises sammen med den første.

Lidt om filmen

Virksomheder på et presset marked med store udfordringer og stadigt stigende krav, skal leve i et dynamisk styret system med hurtige og velfunderede beslutningsprocesser. Kvalitetsstyring er en vigtig del heraf.

Med udgangspunkt i disse facts illustrerer denne film en række kendte situationer i virksomhederne og rejser nogle interessante spørgsmål. Derfor er den velegnet som debatoplæg om kvalitetsstyring i såvel større som mindre virksomheder.

Filmens mål

Målet med filmen er at vise, hvordan kvalitetsstyringsaktiviteterne indgår i virksomhedens løbende opgaver. Kvalitet og samarbejde er nøglebegreber, som bidrager til løsning af mange udfordringer – for kvalitetsproblemer må ofte henføres til manglende samarbejde.

Målgrupper og anvendelse

Primær målgruppe er medarbejdere på alle niveauer i såvel større som mindre virksomheder.

Sekundær målgruppe er alle læreanstalter, institutioner samt andre, der beskæftiger sig med uddannelse og/eller rådgivning.

Filmen er i første række et debatoplæg, som kan anvendes i en lang række sammenhænge, f.eks.:

  • Overfor virksomhedens medarbejdere som information og motivation for fortsat udvikling og uddannelse inden for kvalitetsstyring
  • Ved arrangementer og uddannelsesforløb, hvor kvalitetsstyring er til debat
  • Til undervisning på uddannelsesinstitutioner

For at sikre så stort udbytte af filmen som muligt, anbefales det at kombinere forevisningen med den instruktion og efterfølgende debat, der lægges op til i det medfølgende instruktionsmateriale.

Filmens varighed:  44 minutter

Hvis du er interesseret i at købe filmen, kan du sende en e-mail til DFK’s sekretariat på dfk@dfk.dk

Prisen for dvd og instruktionsmateriale: 850 kr. excl. moms pr. stk. + forsendelse.

Læs mere om ”Som Mester så hans Svende”