GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er DFK’s højeste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i 1. kvartal og indkaldes ved annoncering i 2 numre af medlemsbladet.

Senest 2 uger før generalforsamlingen opsættes dagsorden på foreningens hjemmeside.

Alternativt kan indkaldes skriftligt ved brev eller e-mail med angivelse af dagsorden til medlemmerne med mindst to ugers varsel.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget til beslutning på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles formanden eller næstformanden senest den 15. december inden generalforsamlingen.

Forslag, der er optaget til beslutning på generalforsamlingen, skal sammen med en redegørelse for bestyrelsens holdning udsendes til de medlemmer, som ønsker det, senest 2 uger før generalforsamlingen.

Læs mere i vedtægterne.