KVALITETS-NETVÆRK

GÅ TIL GRUPPEPORTALEN
(kun for netværksmedlemmer)

DFK netværksgrupper afholdes hos deltagerne rundt omkring i landet, og faciliteres af en professionel facilitator.

Tid og sted fremgår af dagsorden – udsendes af facilitator.

Er du ikke allerede en del af vore netværk og ønsker at blive det, kan du udfylde formularen nederst på siden.

Årlig deltagerpris i 2024 ekskl. moms – kr. 6.495.

Garanti
Svarer kvalitetsnetværket ikke til dine forventninger tilbyder vi, at du inden for de første 6 måneder kan framelde dig og oven i købet få hele deltagergebyret refunderet.

Hvilke aktiviteter er der planlagt?

*  4 erfa-møder årligt hvoraf det ene er en fælles dag med alle grupperne.

*  LinkedIn gruppe

*  Temadage som planlægges og afholdes efter behov

Mere om Kvalitetsnetværket

– videndeling indenfor kvalitet, miljø og sikkerhed

Dansk Forening for Kvalitet (DFK) driver i tæt samarbejde med Bureau Veritas, kvalitetsnetværksgrupper fordelt over hele landet.
Grupperne omfatter ledere og nøglepersoner, som arbejder med kvalitet, miljø og sikkerhed.

Mål med DFK kvalitetsnetværk

DFK´s mål med netværksgrupperne er at give DFK´s medlemmer et attraktivt tilbud om et stærkt redskab til videndeling, som både kan bidrage til den løbende efteruddannelse, og som samtidig er økonomisk attraktivt.

Hvorfor DFK Kvalitetsnetværk?

I DFK´s kvalitetsnetværk deltager både danske og internationale virksomheder fra hele Danmark, som alle arbejder med komplekse og specifikke problemstillinger indenfor primært kvalitet, men også miljø og sikkerhed.

De har valgt at deltage i DFK´s kvalitetsnetværk, da man her kan få vendt sine virksomhedsspecifikke problemstillinger med ligesindede i fortrolighed og på et professionelt og højt fagligt niveau.

Kravene i virksomhederne øges med bl.a. skærpede krav fra kunder, lovgivning, bestyrelser, direktioner og certificerende organer.

Det medfører, at dine faglige udfordringer udvikler sig konstant, og det stiller derfor krav til, at din viden hele tiden er opdateret.

Hvorfor ikke lære af andre, som har været i en lignende situation som dig selv?

Vores filosofi er:
Hvis du vil hurtigt frem, gå alene.
Hvis du vil nå langt, gå med andre.

I en professionel erfagruppe som i DFK Kvalitetsnetværk vil du udvikle dig både fagligt og menneskeligt til glæde for både dig selv og din virksomhed.

Erfagrupperne er uvildige. Der deltager ikke personer fra myndighederne, konkurrenterne eller certificerende organer, så vores fælles viden vil ikke blive misbrugt.

9 Gode grunde til at deltage i DFK´s kvalitetsnetværk:

 • Erfaringsudveksling og videndeling med ligesindede fagfolk og virksomheder
 • Tidsbesparelse ved ikke at skulle søge svar ad traditionelle veje
 • Genvej til relevant og opdateret viden
 • Høj relevans og lav pris i forhold til f.eks. kurser
 • Hurtige konkrete svar på spørgsmål
 • Inspiration og sparring til virksomheden
 • Bedre beslutningsgrundlag
 • Faglig og personlig udvikling
 • Integritet mellem deltagerne

Struktur i DFK Kvalitetsnetværk

DFK kvalitetsnetværk består af grupper for deltagere fra Jylland/Fyn og grupper for deltagere fra Sjælland.

Der er maks. 25 deltagere i hver gruppe, som er sammensat, så der sikres en høj grad af uvildighed og integritet.

Alle deltagere er professionelle og vil have en baggrund svarende til din.

Gruppemedlemmerne er selv med til at bestemme gruppesammensætning, så der ikke opstår interessekonflikter. Derfor kræver optagelse i en gruppe, godkendelse af gruppen.

Grupperne mødes 4 gange årligt på skift mellem de enkelte gruppemedlemmer.

Gruppen fastsætter selv de temaer, der ønskes drøftet, og der vil være indlæg fra enten deltagere eller evt. eksterne foredragsholdere som appetitvækker til dagens valgte tema.

På møderne udveksler deltagerne ideer og viden, som du ikke finder andre steder.

Hvad hvis jeg mister mit arbejde?

Mister du dit job, kan du gratis fortsætte i DFK’s Kvalitetsnetværk i op til 12 måneder efter, at dit kontingent er udløbet.
Det er jo netop i den situation, du har brug for et godt netværk.

Hvad koster det at deltage?

Årlig deltagerpris i 2024 ekskl. moms – kr. 6.495. Starter du inde i et kalenderår betaler du for resten af året.

Tilmelding til DFK Kvalitetsnetværk

Du kan tilmelde dig ved at udfylde nedenstående formular. Herefter vil facilitatoren finde den rette gruppe og sende en forspørgsel til gruppen.

Betingelser

 • Det er gruppen der suverænt afgøre hvem der kan optages som nyt medlem af gruppen.
 • Det er facilitatoren der vælger hvilken gruppe – hvis der geografisk er mulighed for flere grupper at vælge i mellem.
 • Et medlemskab af gruppen er personligt, og kan ikke overføres til en kollega eller anden person uden ny godkendelse af gruppen.
 • Betalingen for medlemskabet af netværksgruppen følger et kalenderår, og er bundet til personen, uanset opsigelse eller afskedigelse.
 • Du kan deltage i netværksgruppen et år efter at du er trådt ud af arbejdsmarkedet som erhvervsaktiv.
 • Medlemskab af en gruppe kræver medlemskab af DFK.

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte DFK’ sekretariat – enten via dfk@dfk.dk eller på tlf. 70 20 32 13

Udfyld nedenstående formular, hvis du ønsker at blive optaget i en netværksgruppe:

Nedenstående oplysninger sendes til facilitator og den gruppe du søger optagelse i (dog modtager gruppen ikke kontaktoplysninger før du er godkendt)