SOM MESTER SÅ HANS SVENDE

Udsolgt.

Kvalitet og ledelse
– Som Mester så hans svende

Filmen vandt sølvprisen ved ITVA i 1988

I videofilmen skildres en række situationer i en virksomhed. Det fremgår heraf, hvilken betydning kvalitet og kvalitetsstyring har – specielt når der arbejdes med nye produkter og nye markeder.

Filmens mål:

Det er filmens mål at påvirke holdninger til kvalitet og kvalitetsstyring, give en bredere forståelse af begreberne samt motivere til at viderebearbejde de indtryk og ideer, der opnås ved at se filmen.

Målgruppe

Den primære målgruppe er top- og mellemledere i produktionsvirksomheder. Virksomhedens branchetilhørsforhold er mindre væsentligt for udbyttet.
Filmen vil være meget relevant i virksomheder, hvor kvalitetsstyringsprojekter er under overvejelse, forberedelse eller gennemførelse.
Filmen kan også med stort udbytte anvendes i andre virksomhedstyper, organisationer og undervisningsinstitutioner, da dens situationer let kan overføres til andre problemstillinger.

Anvendelsesmuligheder.

Filmen kan vises i mange sammenhænge, f.eks. kan den anbefales:

  • Internt i virksomheden
  • Overfor virksomhedens underleverandører
  • På kurser
  • Undervisning på uddannelsesinstitutioner
  • Arrangementer i brancheforeninger
  • Arrangementer i erhvervsråd
  • Arrangementer på teknologiske informationscentre

Det anbefales, at forevisning kombineres med passende diskussion og instruktion.

Filmens varighed:  56 minutter

Hvis du er interesseret i at købe filmen, kan du sende en e-mail til DFK’s sekretariat på dfk@dfk.dk

Prisen for dvd og instruktionsmateriale: 850 kr. excl. moms pr. stk. + forsendelse.

Læs også om efterfølgeren  ”Kvalitet og samarbejde – 9000 udfordringer”