DFKs BESTYRELSE

Henrik Gudme, Formand

Documentation and Quality Assurance Manager
Vestergaard Company A/S, Roskilde, Denmark

Uddannet Six Sigma Green Belt og Kvalitetskoordinator fra Teknologisk Institut,
P.G.Dip.Ed,
“Certified Business Facilitator” fra Facilitators International A/S
NLP Master Practitioner, Produktionsteknolog og Værktøjsmager.
Har siden 2000 været ansat hos Vestergaard Company A/S.
Igennem tiden har opgaverne været af meget forskellig karakter, lige fra konstruktion, IT, marketing og nu Quality Assurance og Teknisk Dokumentation.
Har tidligere været lærer i Teknikerhuset på RTS.
Har udlandserfaring som konstruktør hos Bosspak i Australien.
Fra Danfoss erfaring med konstruktion, produktionsoptimering og test.

Vibeke Bagger, Næstformand

Food Business Development Manager hos DNV
Bromatolog, bred kvalitetsuddannelse inkl. EOQ Quality System Manager eksamen.

Tidligere:  QA & CSR Manager Royal Unibrew A/S, Markedsansvarlig for fødevarer hos Det Norske Veritas. Kvalitetschef i Schulstad Brød A/S, Danisco Foods og Superfos Emballage.
Har speciel erfaring med fødevaresikkerhed, HACCP, bæredygtighed, certificering af virksomheder i hele fødevarekæden, erfaring med produktudvikling og implementering af kvalitetsstyringsredskaber og relevante standarder i fødevareindustrien.
Tidl. lead auditor på FSCC22000, BRC, IFS, GMP+, HACCP, ISO22000 og andre ISO standarder.
Vibeke Bagger næstformand i DFK, og er aktiv i forbindelse med DFK’s konferencer og netværksgrupper – både idé og arrangementsmæssigt.

Brian Mundt, Kasserer & Konferenceansvarlig

Ansat som Vice President Sustainability, EHS & Quality, Europe
JELD-WEN Europe

1994-2005: Raket-operativ officer i Flyvevåbnet
2005-2011: HSEQ manager i NKT Flexibles
2011-2014: HSEQ Director i National Oilwell Varco, Flexibles Denmark.
2014-2017: Vice President Group HSEQ i Logstor A/S
2017-2018: Nordic Safety, Health and Environment Manager i Nestle.
2018- : Director of Quality and Sustainability, JELD-WEN Europe

IRCA certificeret LEAD auditor I ISO 9001
TIEC auditor i API Q1/ISO_TS 29001

Birgitte Drøhse Høgedal, Netværksansvarlig

Quality Manager

Hos Københavns Lufthavne A/S var jeg ansvarlig for kvalitetsledelsessystemet og dets opbygning og forankring i organisation.
Jeg er uddannet Farmaceut i 2000 og har gennem hele min erhvervskarriere arbejdet med kvalitetsledelse på den ene eller anden måde.
Jeg har en bred erfaring med opbygning og implementering af kvalitetsledelsessystemer i den farmaceutiske industri (Bavarian Nordic 2001-2005), rådgiverbranchen (COWI og ALECTIA 2006-2015) og senest i lufthavnen (2015-).
Jeg brænder for at opbygge kvalitetsledelsessystemer med brugeren i højeste fokus og sikre en god forankring i organisationen.

Trisja Johansen, SoMe ansvarlig

QA Manager
Liftup A/S

Jeg brænder for at løfte kvalitetsoplevelsen gennem kontinuerlig procesoptimering og inspiration af nøglemedarbejder.

Med en kandidat i Medical Market Acces og en uddannelse som Medicokonsulent har jeg erfaring fra flere forskellige virksomheder med at arbejde i life science industrien.

Mine nuværende opgaver er af både regulatorisk og kvalitetsmæssig karakter. Jeg har derfor til ansvar at varetage et ISO 9001-system og beskæftiger mig til dagligt med håndtering af regulatoriske forespørgsler, medarbejdertræning, procesoptimering, ledelse af et auditteam og håndtering af produktgodkendelser til de europæiske og amerikanske markeder.

Kristian Lei Kaltoft

Chefkonsulent med fokus på kvalitets- og arbejdsmiljøledelse
Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Fra 2014 ansat som kvalitetsleder i Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune med ansvar for bl.a. opbygning, vedligehold og videreudvikling af kvalitetsstyringssystem (ISO 9001).
Certifikatet omfatter myndighedsarbejdet på natur og miljøområdet samt sagsbehandlingen af byggeansøgninger.
Har været ansat i Aarhus Kommune fra 2007 først som sagsbehandler på jordforureningsområdet, og siden som projektleder med ansvar for moderniserings- og effektiviseringsprojekter.
Har bl.a. været idemand og projektleder for udviklingen af selvbetjeningsløsningen FlytJord.dk, som i 2015 vandt digitaliseringsprisen i kategorien effektivisering.

Jens Kjærulff

Jens Kjærulff er stiftende partner, Innovationsdirektør og Chefkonsulent,
Lekon Rådgivning, Roskilde, Denmark.

Jens har en fortid i flyvevåbnet og har igennem de sidste 20 år stået i spidsen for Lekon Rådgivning som innovationsdirektør og chefkonsulent. Jens har arbejdet med ledelsessystemer på alle niveauer og har igennem de sidste 20 år implementeret en lang række CSR -Kvalitet- miljø- arbejdsmiljøledelsessystemer for virksomheder i de tekniske brancher.

Jens er tidligere medstifter og adm. direktør for certificeringsorganet Cerfildan som I 2017 blev solgt og sammenlagt med Q-kontrol og senere Tekniq Kvalitet.

Annemette Marie Eriksen

Lead auditor i miljø,- energi- og kvalitetsledelse samt informationssikkerhed. Specialkonsulent, Cand. scient. i biologi,
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Ansat som specialkonsulent og Lead auditor (ISO 14001; ISO 50001; ISO 9001 og ISO 270001) i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Kvalitetssektionen, Hjørring siden 2012.

Mine primære opgaver er auditering, som jeg har varetaget som min primære opgave de seneste 5 år. Derudover bidrager jeg med rådgivning indenfor implementering/udvikling af ISO-ledelsessystemer, kvalitetsledelse, processer, samt rådgivning indenfor LEAN, organisationsudvikling, risikostyring og vurdering m.v. Jeg har desuden tidligere haft ansvaret for flere større udviklingsprojekter både i Ejendomsstyrelsen og hele koncernen.

Cand. scient i biologi fra Syddansk Universitet (1995) og flere løbende kurser og efteruddannelser, bl.a. diplomuddannelse i ledelse, projektlederuddannelse (PRINCE-II), eksamineret LEAN-praktikeruddannelse, kvalitetslederuddannelse ved DNVGL og flere certificerede Lead auditor uddannelser (14001; 50001; 9001; 27001).

Mette Udengaard Juliussen

Resource Manager,
DNV Business Assurance Denmark

Mette er en erfaren leder med passion for mennesker, løbende forbedringer og processer – ledelsesfokus er på strategi og teams engageret i at skaber værdi for virksomheden – motivation, kundetilfredshed og bundlinje ved hjælp af ledelsessystemer.

Hun har arbejdet med dette i 15+ år indenfor forskellige industrier; metalproduktion (EATON), offshore vindmølledrift & serviceindustri (Ørsted & ALL NRG), fremstilling af autonome mobile robotter (MiR) og legetøjsproduktion (LEGO).

En del år har hun ligeledes også arbejdet med Malcolm Baldrige Excellence Modellen. Før de seneste 15+ års arbejde med Kvalitet, LEAN, Sikkerhed, Arbejdsmiljø og Miljø har hun en bred baggrund i Marketing & Kommunikation. Hun motiveres af at ’flytte’ mennesker og organisationer i en kultur med involvering og løbende forbedringer – at gøre det, vi gjorde godt i går, endnu bedre i morgen.

Merete Reeves

Kvalitets- og risikochef,
NIRAS

I mit job hos NIRAS er jeg motiveret af at gøre ledelsessystemer, risikokortlægning og etisk compliance let tilgængelig for forretningen, så eksterne krav opfyldes, uden urimelige benspænd for samtlige brugere i hverdagen.

Min primære brancheerfaring stammer fra rådgivende ingeniørvirksomheder og entreprenørkonsortier på større infrastrukturprojekter. Her har jeg desuden opnået bred international erfaring med opbygning og integrering af ledelsessystemer på tværs af kulturer ifm. joint ventures og virksomhedsopkøb. Uddannet eksportingeniør.

Thøger Eskildsen

Kvalitets- og Systemchef
DTU Nanolab

Jeg er uddannet civilingeniør (maskine) med speciale inden for materialeforskning og har suppleret min uddannelse med et par IT-fag. Jeg har arbejdet med kvalitet i 15 år, hvoraf de seneste 13 år har været som kvalitetschef på DTU Nanolab.

Jeg har stor interesse og kompetence inden for digital generering, indsamling, præsentation og fortolkning af data til brug for kvalitetsledelse og ledelsessystemer generelt. Jeg er uddannet Lead Auditor (DNV).

Trine Raftopol

Group Quality and Regulatory Manager
Toms Gruppen

Med en baggrund fra DTU har jeg arbejdet med FMCG,  produktion, kvalitet og fødevaresikkerhed i alle led af kæden helt fra råvarer på marken til færdigvarer på hylden.

Gennem mit arbejde med fødevarer har jeg god erfaring med alt fra fødevaresikkerhed, risikostyring, procesoptimering, krisehåndtering og meget mere.

Jeg tror at mange af de principper vi arbejder med inden for fødevaresikkerhed (HACCP), kan udbredes og skabe værdi i et bredere perspektiv og være inspiration og komme mange andre DFK medlemmer til gode.