ÆRESMEDLEMMER

Lars Erik Donau

Lars Erik Donau, QEHS Manager, Danfoss Power Electronics A/S

Lars Erik Donau var medlem af DFKs bestyrelse fra 2007 til 2022. Igennem alle 16 år varetog Lars Erik rolle som overordnet konferenceansvarlig i bestyrelsen. Med stor indsigt i DFKs interesseområde har Lars Erik vært medvirkende til at løft niveauet af konferencer gennem alle årene.

Udnævnt til æresmedlem 1. september 2023

***

Jesper Halmind

Jesper Halmind, civilingeniør, HD i organisation, chefingeniør hos DNV

Jesper Halmind indtrådte i DFKs bestyrelsen i 1981 og udtrådte i 2023. 42 år blev det til i bestyrelsen. Igennem årerne har Jesper varetaget mange forskellige funktioner i bestyrelsen. Bl.a. var Jesper formand fra 2000 til 2002 og han var repræsentant hos EOQ gennem en længe årrække.

Udnævnt til æresmedlem i 2021 i forbindelse med hans 40 års jubilæum i bestyrelsen.

***

Ib Orlamundt

Ib Orlamundt, Kvalitetschef i KMD A/S.

Ib Orlamundt indtrådte i DFKs bestyrelse i 1998. Han blev i 2003 formand og bestræd denne post frem til 2017. I samme periode varetog Ib rollen som redaktør for Magasinet Kvalitet. Ib’s store arrangement i foreningen har bl.a. betydet at økonomien blev væsentlig forbedret og værdien for medlemmerne af Magasinet Kvalitet blev løftet.

Ib Orlamundt blev udnævnt til æresmedlem den 1. marts 2018, hvor han også udtrådte af bestyrelsen.

***

Ove Hartz

Ove Hartz, civilllngeniør, docent, Danmarks tekniske Universitet

Ove Hartz, var et stort aktiv i DFK’s bestyrelse fra han indtrådte i 1973 og frem til 2007 hvor han udtrådte. Ove Hartz var i perioden 1973 til 1986 formand for foreningen. Han har endvidere ydet en stor indsats i bl.a. DS-udvalg S216 kvalitetsstyring/ISO 9000-serien. Fra 1972 var Ove Hartz DFK’s internationale repræsentant, som bl.a. akademimedlem i IAQ, International Academy for Quality, aktiv som dansk repræsentant i EOQ, European Organization for Quality, medlem af EOQ Board og General Assembly, og har tilmed varetaget samarbejdet med de nordiske kvalitetsforeninger.

Ove Hartz blev udnævnt til æresmedlem 1. marts 2007.

Se interview med Ove Hartz fra Magnasiet Kvalitet nr. 3 2020

***

Andre æresmedlemmer

DFK har herudover tidligere udnævnt følgende æresmedlemmer:

J. Kaavé, civilingeniør, HD medlem af DFK’s bestyrelse fra 1971 til 1988 og igen fra 2000 til 2011. I 1976 var Jørgen Kaavé primus motor i planlægningen af DFK’s hidtil største arrangement – EOQC-konferencen ”Quality and Society”, som blev gennemført med 750 deltagere fra 35 lande.

C.H. Gudnason, professor emeritus DTU, som var formand for DFK fra foreningens start i 1960 og de følgende 13 år.

C.A. Kofoed tidligere chefingeniør Danfoss, som var een af initiativtaerne til DFK og næstformand fra   foreningens start og de følgende 13 år.

A. Hald, professor emeritus Københavns Universitet, som var bestyrelsesmedlem fra foreningen start og de følgende 4 år.