REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamling den 1. marts 2018

DFK afholdt ordinær generalforsamling den 1. marts 2018 på hotel Storebælt,  Nyborg.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, som er trykt i Magasinet Kvalitet 1-2018.

Regnskab 2017 og bestyrelsens forslag til budget 2018 blev ligeledes godkendt, og der blev meddelt decharge.

I budget 2018 er der igen i år afsat kr. 100.000 til uddeling af legater til studerende.

Til bestyrelsen valgtes:

  • Henrik Gudme, Vestergaaard Company
  • Vibeke Bagger, DNVGL Business Assurance
  • Lars Erik Donau, Danfoss Drives

Ib Orlamundt udtrådt bestyrelsen ved generalforsamlingen.

Nyvalg af:

  • Tomas Placatka (vælges for 1 år) – vakant efter Ib Orlamundt
  • Brian Mundt (vælges for 1 år) – vakant efter Patur Sivertsen Vase

Se samtlige bestyrelsesmedlemmer under “DFK’s bestyrelse” 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

  • Formand Henrik Gudme
  • Næstformand Vibeke Bagger
  • Kasserer Tomas Placatka

Kontingentet blev for 2019 fastsat med en stigning på ca. 2% i forhold til 2018.