REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamling den 3. marts 2022

DFK afholdt ordinær generalforsamling den 3. marts 2022.

Tomas Placatka blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, som er trykt i Magasinet Kvalitet 1-2022.

Regnskab 2021 og bestyrelsens forslag til budget 2022 blev ligeledes godkendt, og der blev meddelt decharge.

Til bestyrelsen valgtes:

  • Henrik Gudme
  • Vibeke Bagger
  • Anne Kathrine Pedersen
  • Kristian Lei Kaltoft

Se samtlige bestyrelsesmedlemmer under “DFK’s bestyrelse”

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

  • Formand Henrik Gudme
  • Næstformand Vibeke Bagger
  • Kasserer Tomas Placatka

Kontingentet blev for 2023 blev fastsat med som følgende:
kr. 1.595 Firmamedlemmer – under 250 ansatte
kr. 3.250 Firmamedlemmer – over 250 ansatte
kr. 595 Personlige medlemmer
kr. 200 Personlige medlemmer – med tilknytning hos firmamedlem
kr. 200 Seniorer
kr. 200 Studerende