REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamling den 28. februar 2019

DFK afholdt ordinær generalforsamling den 28. februar 2019 på Odense Congress Center i Odense.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, som er trykt i Magasinet Kvalitet 1-2019.
Regnskab 2018 og bestyrelsens forslag til budget 2019 blev ligeledes godkendt, og der blev meddelt decharge.
I budget 2019 er der igen i år afsat kr. 100.000 til uddeling af legater til studerende.

Til bestyrelsen valgtes:

  • Jesper Halmind, DNV GL – Business Assurance A/S
  • Birgitte Drøhse Høgedal, Københavns Lufthavne A/S
  • Tomas Placatka, MedCom
  • Brian Mundt, JELD-WEN Northern Europe

Se samtlige bestyrelsesmedlemmer under “DFK’s bestyrelse”

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

  • Formand Henrik Gudme
  • Næstformand Vibeke Bagger
  • Kasserer Tomas Placatka

Kontingentet blev for 2020 blev fastsat med som følgende:

kr. 1.440 Firmamedlemmer – under 250 ansatte
kr. 3.250 Firmamedlemmer – over 250 ansatte
kr. 430 Personlige medlemmer
kr. 150 Personlige medlemmer – med tilknytning hos firmamedlem
kr. 140 Seniorer
kr. 140 Studerende