REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamling den 4. marts 2021

DFK afholdt ordinær generalforsamling den 4. marts 2021 afhold virtuelt grundet Coronasituationen.

Tomas Placatka blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, som er trykt i Magasinet Kvalitet 1-2021.

Regnskab 2020 og bestyrelsens forslag til budget 2021 blev ligeledes godkendt, og der blev meddelt decharge.
Regnskabet for 2020 var ved afholdelse af generalforsamlingen, grundet Coronasituationen, endnu ikke revideret. Generalforsamlingen besluttede at godkende regnskabet på betingelse af, at der ikke kommer nævneværdige ændringer eller bemærkninger frem ved revisionen. Bliver dette tilfældet skal regnskabet fremlægges på fornyet generalforsamling.

Til bestyrelsen valgtes:

  • Jesper Halmind
  • Birgitte Høgedal
  • Tomas Placatka
  • Brian Mundt

Se samtlige bestyrelsesmedlemmer under “DFK’s bestyrelse”

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

  • Formand Henrik Gudme
  • Næstformand Vibeke Bagger
  • Kasserer Tomas Placatka

Kontingentet blev for 2022 blev fastsat med som følgende:
kr. 1.505 Firmamedlemmer – under 250 ansatte
kr. 3.250 Firmamedlemmer – over 250 ansatte
kr. 495 Personlige medlemmer
kr. 165 Personlige medlemmer – med tilknytning hos firmamedlem
kr. 165 Seniorer
kr. 165 Studerende