REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamling den 2. marts 2023

DFK afholdt ordinær generalforsamling den 2. marts 2023.

Henrik Gudme blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, som er trykt i Magasinet Kvalitet 1-2023.

Regnskab 2022 og bestyrelsens forslag til budget 2023 blev ligeledes godkendt, og der blev meddelt decharge.

Til bestyrelsen valgtes:

  • Anne Kathrine Pedersen
  • Birgitte Drøhse Høgedal
  • Brian Mundt
  • Jens Kjærulff

Se samtlige bestyrelsesmedlemmer under “DFK’s bestyrelse

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

  • Formand Henrik Gudme
  • Næstformand Vibeke Bagger
  • Kasserer Brian Mundt

Kontingentet blev for 2024 blev fastsat med som følgende:
kr. 1.750 Firmamedlemmer – under 250 ansatte
kr. 3.375 Firmamedlemmer – over 250 ansatte
kr. 665 Personlige medlemmer
kr. 235 Personlige medlemmer – med tilknytning hos firmamedlem
kr. 235 Seniorer
kr. 235 Studerende

Alle priser er ekskl. moms