REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamling den 29. februar 2024

DFK afholdt ordinær generalforsamling den 29. februar 2024.

Henrik Gudme blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, som er trykt i Magasinet Kvalitet 1-2024.

Regnskab 2023 og bestyrelsens forslag til budget 2024 blev ligeledes godkendt, og der blev meddelt decharge.

Til bestyrelsen valgtes:

  • Henrik Gudme
  • Vibeke Bagger
  • Kristian Lei Kaltoft
  • Annemette Eriksen

Se samtlige bestyrelsesmedlemmer under “DFK’s bestyrelse

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

  • Formand Henrik Gudme
  • Næstformand Vibeke Bagger
  • Kasserer Brian Mundt

Kontingentet blev for 2025 blev fastsat med som følgende:
kr. 1.800 Firmamedlemmer – under 250 ansatte
kr. 3.475 Firmamedlemmer – over 250 ansatte
kr. 960 Personlige medlemmer
kr. 350 Personlige medlemmer – med tilknytning hos firmamedlem
kr. 350 Seniorer
kr. 350 Studerende

Alle priser er ekskl. moms