INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 afholdes den årlige ordinære generalforsamling i 1. kvartal og indkaldes ved annoncering i 2 numre af medlemsbladet og opslag på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen i 2024 blev afholdt den  29. februar 2024.

Generalforsamlingen i 2025 forventes afholdt den 28. februar 2025.
Indkaldelse til Generalforsamling 2025 vil blive indrykket i Magasinet Kvalitet 4-2024 og 1-2025.

Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Indkaldelse til årlig, ordinær generalforsamling i DFK

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 indkaldes til ordinær generalforsamling

torsdag den 29. februar 2024 kl. 16.30
Trinity Hotel og konferencecenter i Fredericia – af hensyn til plads og forplejning bedes man skrive til dfk@dfk.dk hvis man ønsker at deltage.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab 2023 til generalforsamlingens godkendelse og meddelelse af decharge
 4. Indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen (modtaget senest 15.12.23)
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2024.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2025.
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
  • På valg er:
   Henrik Gudme – modtager genvalg
   Vibeke Bagger – modager genvalg
   Kristian Lei Kaltoft – modtager genvalg
   Annemette Marie Eriksen – ny valg – vælges for et år
   Der er ingen yderligere kandidater
 8. Valg af 2 revisorer.
  • På valg er:
   Ib Orlamundt
   Erik Nielsen
   Der er ingen yderligere kandidater
 9. Eventuelt.

Bestyrelsens indstilling til de enkelte punkter samt det godkendte regnskab for 2023 kan jf. vedtægternes § 6.2 rekvireres fra DFK’s sekretariat dfk@dfk.dk i starten af 2024.

Begge dele vil efter rekvisition blive fremsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.