INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 afholdes den årlige ordinære generalforsamling i 1. kvartal og indkaldes ved annoncering i 2 numre af medlemsbladet og opslag på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen i 2022 blev afholdt den  3. marts 2022.

Generalforsamlingen i 2023 vil blive afholdt den 2. marts 2023.
Indkaldelse til Generalforsamling 2023 vil blive indrykket i Magasinet Kvalitet 4-2022 og 1-2023.

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til årlig, ordinær generalforsamling i DFK

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 indkaldes til ordinær generalforsamling

torsdag den 2. marts 2023 kl. 16.30
Nature Energy Park, Odense – af hensyn til plads og forplejning bedes man skrive til dfk@dfk.dk hvis man ønsker at tilmelde sig.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2022 til generalforsamlingens godkendelse og meddelelse af decharge
4. Indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen (modtaget senest 15.12.22)
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023.
6. Fastsættelse af kontingent for 2024.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Bestyrelsens indstilling til de enkelte punkter samt det godkendte regnskab for 2022 kan jf. vedtægternes § 6.2 rekvireres fra DFK’s sekretariat dfk@dfk.dk i starten af 2023.

Begge dele vil efter rekvisition blive fremsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.