INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 afholdes den årlige ordinære generalforsamling i 1. kvartal og indkaldes ved annoncering i 2 numre af medlemsbladet og opslag på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen i 2019 er afholdt den 28. februar 2019.

Generalforsamlingen i 2020 vil blive afholdt den 5. marts 2020.
Indkaldelse til Generalforsamling 2020 er indrykket i Magasinet Kvalitet 4-2019 og 1-2020.

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til årlig, ordinær generalforsamling i DFK

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 indkaldes til ordinær generalforsamling

torsdag den 5. marts 2020 kl. 16.25 på
Nature Energy Park, Højstrupvej 7B, 5200 Odense V

Generalforsamlingen finder sted umiddelbart efter DFK’s konference: “Integration – vejen til at sikre kvaliteten?”

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2019 til generalforsamlingens godkendelse og
meddelelse af decharge
4. Indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen (modtaget senest 15.12.19)
Ingen forslag modtaget
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2020.
6. Fastsættelse af kontingent for 2021.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Bestyrelsens indstilling til de enkelte punkter samt det godkendte regnskab for 2019 kan jf. vedtægternes § 6.2 rekvireres fra DFK’s sekretariat dfk@dfk.dk.

Begge dele vil efter rekvisition blive fremsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.