INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 afholdes den årlige ordinære generalforsamling i 1. kvartal og indkaldes ved annoncering i 2 numre af medlemsbladet og opslag på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen i 2020 blev afholdt den 5. marts 2020.

Generalforsamlingen i 2021 vil blive afholdt den 4. marts 2021.
Indkaldelse til Generalforsamling 2021 vil blive indrykket i Magasinet Kvalitet 4-2020 og 1-2021.

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til årlig, ordinær generalforsamling i DFK

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 indkaldes til ordinær generalforsamling

torsdag den 4. marts 2021 kl. 16.00
Online – skriv til dfk@dfk.dk hvis du ønsker at tilmelde dig.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2020 til generalforsamlingens godkendelse og meddelelse af decharge
4. Indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen (modtaget senest 15.12.20)
Ingen forslag modtaget
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2021.
6. Fastsættelse af kontingent for 2022.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Bestyrelsens indstilling til de enkelte punkter samt det godkendte regnskab for 2020 kan jf. vedtægternes § 6.2 rekvireres fra DFK’s sekretariat dfk@dfk.dk i starten af 2021.

Begge dele vil efter rekvisition blive fremsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.