REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamling den 5. marts 2020

DFK afholdt ordinær generalforsamling den 5. marts 2020 på Nature Energy Park i Odense.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, som er trykt i Magasinet Kvalitet 1-2020.
Regnskab 2019 og bestyrelsens forslag til budget 2020 blev ligeledes godkendt, og der blev meddelt decharge.
I budget 2020 er der igen i år afsat kr. 100.000 til uddeling af legater til studerende.

Til bestyrelsen valgtes:

  • Vibeke Bagger, DNV GL – Business Assurance A/S
  • Henrik Gudme, Vestergaard Company
  • Lars Erik Donau, Danfoss Power Electronics  A/S

Se samtlige bestyrelsesmedlemmer under “DFK’s bestyrelse”

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

  • Formand Henrik Gudme
  • Næstformand Vibeke Bagger
  • Kasserer Tomas Placatka

Kontingentet blev for 2021 blev fastsat med som følgende:

kr. 1.475 Firmamedlemmer – under 250 ansatte
kr. 3.250 Firmamedlemmer – over 250 ansatte
kr. 465 Personlige medlemmer
kr. 160 Personlige medlemmer – med tilknytning hos firmamedlem
kr. 140 Seniorer
kr. 140 Studerende