Vinderen af Kvalitetsprisen 2021

Andreas Bay, B-Tech Inspection

Årets kvalitetspris går i 2021 til en person som på en helt extraordinær måde, i start-up fasen, har brugt ledelsessystemcertificering og DANAK akkreditering som en forudsætning for forretningen. Desuden har han valgt at gøre det fra starten og som en (naturlig) del af etableringen af virksomheden, og ikke som noget der først sker senere, når der er tid og råd.

Det er imponerende er at ejeren med afsæt i sine fritidsinteresser har set muligheden og behovet. Derudover er vi fulde af respekt over at en ung elektriker, har på 6 måneder etableret et  ledelsessystem som er rygraden i sin virksomheden.

Andreas Bay påbegyndte i en alder af 24 år opbygningen af virksomheden B-tech Inspection og implementerede på mindre end 6 måneder et ledelsessystem som efterlever kravene i ISO 17020 og ISO 9001.

Virksomheden lever i dag af trykprøvning og inspektion af trykflasker i komposit, stål og aluminium til forsvaret, dykkerbranchen, brandstationer og for private m.fl. Interessen for kvaliteten af trykprøvning af trykflasker opstod pga. private interesser for Hardball og dykning. I 2019 valgte Andreas et etablerer en inspektionsvirksomhed hvor kundefokus, sikkerhed og god service skulle være omdrejningspunktet.
Efter 6 måneders udviklingsarbejde havde virksomheden opnået DANAK akkreditering indenfor området og en ISO9001 certificering.

Læs mere om BTECH på her

De to øvrige nominerede i 2021:

Esbjerg Havn I juni 2021 blev ”Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn” kronet med certificering af det integrerede og implementerede ledelsessystems i overensstemmelse med kravene i ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og 45001 kombineret med Kronesmiley (arbejdsmiljø).
I arbejdet har de haft særlig fokus på forbedringsarbejdet inden for miljø- og klimabeskyttelse, hvilket er af stor betydning, da de har vadehavet og dens naturrigdomme som nabo.
Arbejdet med bæredygtigt miljø, indgår i et større mål om at hele Esbjerg skal være CO2-neutralt inden 2030.  Desuden har arbejdsmiljøet været et væsentligt element.

Tandlægeforeningen har i årevis haft udbytte af sit ISO 9001-certifikat. Det er generet sjældent at foreninger vælger at blive certificerede.  Og i Danmark er der, så vidt vides, fortsat ikke er et eneste hospital eller en speciallægepraksis med ISO 9001-certifikat, medens der i fx Tyskland findes i hundredvis. De 50 medarbejdere i Tandlægeforeningen har i dagligdagen udbytte af arbejdet med visioner og handlingsplaner, samt brug af er PDCA cirklens elementer, for eksempel ved håndtering af GDPR. Senest har systemet under pandemien sikret en effektiv styring af support til medlemmerne under nedlukning og den efterfølgende åbning. Tandlægeforeningens system er i stor udstrækning brugerdrevet og 81% af medarbejderne fortæller ved en trivselsundersøgelse at systemet er en hjælp i dagligdagen.