Vinderen af Kvalitetsprisen 2020

Plejehjem – Esbjerg Kommune gjorde sig bemærket for at gribe projektet praktisk an, de har skabt resultater i en branche der på mange måder er udfordret, og de har vist en stor drivkraft, en drivkraft der har gjort at de har fået bredt resultaterne ud i organisationen.  Hvilket er af stor værdi for beboerne og de ansatte.

Målet for projektet har været tidligt at opdage helbredsmæssige ændringer hos beboerne. Via denne tidlige opmærksomhed, og dermed mulighed for hurtig indgriben ønskes det at opnå et bedre forløb for borgerne, med kortere og færre indlæggelser til følge. Arbejdet er sket med PDSA (Plan-do-study-act) cirklen som omdrejningspunkt. Projektet har opnået de ønskede resultater. Desuden har projektet øget kvaliteten i samarbejdet kollegaerne imellem og derved givet øget arbejdsglæde.

De to øvrige nominerede i 2020:

Aalborg Kongres og Kultur Center
Via to certificeringer på henholdsvis bæredygtighed og verdensmålene, som de første i eventbranchen, har Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) formået at gøre bæredygtighed til en fast del af alt hvad der sker hos dem. For AKKC er bæredygtighed kvalitet, og kvalitet er bæredygtighed. Det hele hænger sammen. Gæster, arrangører og ansatte skal have en god oplevelse og samtidig skal oplevelsen være bæredygtig.

Aarhus Universitet, Faculty of Technical Sciences
Som det første danske universitet, har Aarhus Universitet (TECH) opnået en ISO 9001 certificering af deres ”Myndighedsrådgivning og anden forskningsbaseret rådgivning”. Med certificering ønsker TECH at opnå høj og ensartet kvalitet i forbindelse med myndighedsrådgivning, da fejl i dette arbejde kan have store konsekvenser. Implementering af systemet har været en udfordring, men er lykkes og forskerne ser nu en stor værdi i systemet og som en støtte til deres arbejde.