KONFERENCER

Har du styr på Processerne?

Kender du det? Mandag morgen sidder du med udfordringen…Processerne i jeres virksomhed føles ineffektive, og du ønsker at skabe mere værdi i dit kvalitetsarbejde. Du leder efter inspiration og løsninger, der kan hjælpe jer med at styre og optimere processerne og øge værdien.

Vi kan hjælpe dig – få inspiration på en konference dedikeret til processer og kvalitetsledelse!

kl. 9:00 - 16:00

Der er registrering og let morgenforplejning fra kl. 08.30.

Tilmeldingen er lukket

På denne konference vil vi stille skarpt på ’processpørgsmålene’ og belyse den værdi, der kan ligge i at kortlægge og dokumentere processer. Vi ser nærmere på standardernes indgangsvinkel med at forstå processerne fra et end-to-end perspektiv / fra ’vugge til kunden’. Vi dykker desuden ned i hvordan procesmodenhed kan understøtte vores kvalitetsstrategi og sikre agile processer.

Få indblik i værdiskabende koncepter – På konferencen vil du få indblik i koncepter som business process mapping, customer journey, procesmining og proces modenhedens modeller. Du vil desuden  drage gavn af diskussion rundt om bordene, og højest sandsynligt få nye ideer med hjem.

Mød eksperter og virksomheder – Du vil møde virksomheder og indlægsholderne, der præsenterer hvordan de eksempelvis har valgt at definere deres ’procesorientering’, hvordan de opbygger deres processer – og hvem procesdokumentationen er til for!  Du vil også få bud på hvilken afledt (eller ekstra) værdi nogle virksomheder høster fra at have styr på processerne – f.eks. i forhold til træning, omkostningsreduktion og digitalisering.

Tilmeld dig allerede i dag – Sæt kryds i kalenderen den 23. november 2023 og bliv inspireret til at forbedre procesarbejdet i jeres virksomhed. Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at lære, netværke og udveksle erfaringer med andre.

Dagens indlægsholdere:

Optimering af Ledelsessystemer: Procesorienteret Tilgang og Konsekvenser

Lars Obbekjær Christensen vil starte dagen med at inspirere til at arbejde med et procesorienteret ledelsessystem. Hvilken effekt har det for medarbejderen, organisationen og direktøren at ændre et traditionelt ledelsessystem til procesorienteret ledelsessystem? Dette grundlæggende spørgsmål besvares gennem en inspirationsrig præsentation. Her deles erfaringerne fra en række cases, der har strakt sig over en længere årrække. Erfaringerne er i høj grad baseret på certificerede systemer eller andre former for audit/tilsyn/myndighedskrav. Et spændende samspil mellem viden, erfaring og data i beslutningsprocesser belyses med årsag og konsekvenser. Modenhedsniveauer i organisationers udvikling i vil der blive zoomet ind på, herunder forudsætninger og krav. Lars’ erfaringer stammer fra ledelseserfaring i danske og globale organisationer.

Lars Obbekjær – https://www.linkedin.com/in/larsobbekjaer/

CEO, ELO Digital Nordic, www.elonordic.com

ISO 9004 – standarden du ville ønske, du havde hørt om for 10 år siden
Hvordan sikrer vi, at ledelsessystemets processerne understøtter strategien? Og hvordan vurderer vi egentlig vores processers effektivitet og ledelsessystemets modenhed?
Det kan være en vanskelig opgave, fordi vores kommunikation og dialog er baseret på vores egen vurdering, men desværre findes der ingen standard for mavefornemmelser. Til gengæld findes der en glimrende standard, der hedder ISO 9004, som er en vejledning i opnåelse af vedvarende succes.
Vejledningen er tæt knyttet til ISO 9001, men mens ISO 9001 fokuserer på kravene til implementering af et kvalitetsledelsessystem, tilbyder ISO 9004 vejledning i, hvordan organisationer løbende kan forbedre og optimere deres præstationer, ud over blot at opfylde kravene i ISO 9001.
ISO 9004 giver dels eksempler på handlinger, der skal overvejes og dels præsenteres en modenhedsmodel med tilhørende selvevalueringsværktøj.
Organisationer kan anvende ISO 9004 sammen med ISO 9001 til at skabe en ramme for kvalitetsstyring og effektivitetsforbedring, og ISO 9004 er derfor en værdifuld reference for organisationer, der søger at forbedre deres overordnede præstationer og opnå langsigtet succes.

Marianne Thorø Vidkjær – https://www.linkedin.com/in/marianne-thor%C3%B8-vidkj%C3%A6r-6449124/

Chefkonsulent, Fonden Dansk Standard, www.ds.dk

Processer eller projekter, hvad er bedst?
Svaret kommer på konferencen, men vi kan allerede sætte konteksten nu – ”Det kommer an på…”

Michael Laden har som kvalitetsleder og konsulent i en årrække især sat fokus på 2 ting – Processer og risikoledelse.
Begge dele kommer i spil på konferencen af én eneste grund – De følges ofte rigtig godt ad i et naturligt samspil, og der er tale om klare forventninger i ISO9001:2015 standarden.

Inden man overhovedet kommer i gang med at læse standarden bliver man konfronteret med specielt 2 forhold:
• En risikobaseret tilgang
• Procesorientering
Der lægges vægt på, at det samtidig skal foregå i et tæt samspil. Altså en proces er dybt afhængig af et risikobillede – meget gerne opdateret for nylig.

Med udgangspunkt i Aalborg Kommune og eksempler herfra vil Michael i løbet af indlægget bl.a. komme nærmere ind på
• Sammenhængen og forskellen på projekter og processer
• Facilitering af tværgående processer
• Kompleksitetsgrad
• Organisering og kompetencestyring
• Risikoledelse herunder videndelingsprocessens betydning
• Kvalitetspolitikken

Michael Laden – https://www.linkedin.com/in/michael-laden-97a7b160/

Kvalitets- og arbejdsmiljøleder, Aalborg kommune, www.aalborg.dk

Hvordan kommer man i gang med procesrejsen?

Processystemet er for virksomheden, hvad kroppen er for mennesket. Det består af en mængde del-processer, som er indbydes afhængige og skal arbejde perfekt sammen for at præstere optimalt. Det betyder desværre i praksis, at den bedste løsning for virksomheden, ofte er et kompromis mellem forskellige funktioner. Hvis I lykkes med procesrejsen, så er vejen banet for en bedre præstation både overfor kunder og ejere.
I dette indlæg får du ideer til introducere procestankegangen i din organisation, til at etablere procesejerskab de relevante steder i organisationen og til at forebygge typiske konflikter. Du får tips og tricks til, hvordan du kan rent praktisk kan arbejde med- og dokumentere processystemet og til, hvordan du kan integrere det med dit eksisterende ledelsessystem.

Jane La Cour Landergren – https://www.linkedin.com/in/jane-la-cour-landergren-a10a0110/

Quality Specialist, Green Hydrogen Systems A/S,  www.greenhydrogen.dk

Hvad betyder det at have styr på processerne?

I løbet af dagen vil vi få forskellige bud og indgangsvinkler til processer – det at arbejde med dem og at have styr på dem – i dette indlæg får I et bud set med Six Sigma linsen.

Indlægget vil i høj grad fokusere på en operationel tilgang til at arbejde med processer, og inspirer til hvorfor man skal forankre processer ned i organisationen.

Opskriften til succes med Business Process Management, er når man kan skabe sammenhæng mellem strategi og daglig performance KPI’er, så det er strategien, der er styrende for performance og ikke omvendt.

Og i al snakken om strategi og performance / KPI’er skal man huske at det jo er medarbejderne der via kompetencer og processer skaber et dagligt output = vigtigt for at kunne levere på kundens krav.

En integreret del af et kundekrav er kvalitet – kan man definere kvalitet med en ligning? Og dermed regne sig frem til om man har styr på processerne?

Betina Vedel, https://www.linkedin.com/in/betina-vedel-69279213/

Senior Engineering Manager, Insert Factory. Head of Six Sigma Capability Building Program, LEGO System A/S, www.lego.com

Optimering af processer og skabelse af værdi gennem teamwork

Er du på udkig efter inspiration og løsninger til at forbedre dine virksomhedsprocesser og øge værdien af dit kvalitetsarbejde? Så bør du ikke gå glip af Eskild Ebbesens spændende indlæg på denne konference.

Eskild Ebbesen, verdensmester i samarbejde, vil tage dig med på en rejse ind i, hvordan principperne for succesfuldt samarbejde i verdensklasse kan overføres til din virksomheds processer. Han vil belyse, hvordan motivation, effektiv kommunikation og feedback kan være nøglen til at nå dine mål inden for kvalitetsledelse og procesoptimering.

Med sin unikke erfaring som en del af Guldfireren, der har vundet guld ved flere OL og verdensmesterskaber, vil Eskild dele hemmelighederne bag deres succes, der er sammenlignelige med erhvervslivets udfordringer. Han vil også udforske, hvordan man kan opretholde motivationen og arbejdsglæden, selv når det er krævende.

Eskilds indlæg vil give dig værdifulde indblik i, hvordan du kan styrke teamets sammenhold, motivere medarbejdere og optimere processer for at opnå ekstraordinære resultater. Du vil få redskaber og ny energi til at tackle udfordringerne og skabe værdi gennem effektive processer.

Eskild Ebbesen – https://www.linkedin.com/in/eskild-ebbesen-9090796/

Foredragsholder og konsulent inden for samarbejde, vindermentalitet, motivation og eksekvering af mål og strategier