KONFERENCER

Kvalitetsledelse + Certificering = Værdi?

-bliv også klogere på ekstern audit OG bliv (endnu) bedre til at overbevise med ord

kl. 9:00 - 16:00

Der er registrering og let morgenforplejning fra kl. 08.30.

Lukket for tilmelding

Ønsker du at få mere værdi ud af dit samarbejde med certificeringsorganerne og større resultatet af dit kvalitetsarbejde? Måske har du allerede et ISO 9001-certifikat, men får du nok værdi fra det? Med øget fokus på ekstern audit og styrkelse af dine personlige kommunikations- og forhandlingsevner, hjælper vi dig på vej.

På denne konference får du mulighed for at høre fra toneangivende certificeringsorganer og lære om deres tilgange til at skabe værdi for deres kunder igennem både oplæg og en spændende paneldebat. Du vil også få indsigt i, hvordan du kan styrke dine kommunikations- og forhandlingsevner med råd fra kommunikationsekspert Kaare Thomsen, som vil dele strategier til at opnå større gennemslagskraft og forbedre dine evner til at forhandle om alt – inklusiv løn.

Kort sagt, kom og bliv klogere på

  • Hvordan du får positiv energi ud af certificeringsprocessen
  • Hvilke krav du kan stille til dit certificeringsorgan og auditor
  • Hvordan du får mere ud af dine certificeringsaudits
  • Hvordan du bliver en bedre til at kommunikere, formidle og forhandle

Book en af de begrænsede pladser allerede i dag og få endda et gratis eksemplar af Kaare Thomsens seneste bog, så du kan fortsætte med at forfine dine færdigheder efter konferencen.

Dagens indlægsholdere:

Akkrediteret certificering. Bliv klogere på kommende lovgivning og fremtidens stigende behov for akkreditering

Jesper Høy vil gøre dig klogere på:

1. Hvor akkrediteret certificering bruges i dag.
2. Nogle af de krav, der stilles til akkrediterede certificeringsorganer.
3. Hans vurdering af udviklingen, der går i retning af et langt større behov for akkrediterede certificeringer inden for en bredere vifte af brancher end i dag.

Mere og mere lovgivning, både national lovgivning og EU-lovgivning, bygger på akkrediteret overensstemmelsesvurdering. Et akkrediteret certifikat er en overensstemmelsesvurdering, som også tredjepart skal kunne have tillid til. For at kunder, myndigheder og andre kan have tillid til et certifikat, skal certificeringsorganet leve op til krav til kompetence, processer og uvildighed.

En aftale om for eksempel en ISO 9001-certificering er derimod en privatretslig aftale mellem en virksomhed og et certificeringsorgan, hvor man kan aftale den ydelse, som man kan blive enige om.

Jesper Høy https://danak.dk/mappe-3/direktion-1 

Direktør, DANAK, https://danak.dk/

Virksomhedscase – Hvordan DOT får stor værdi ud af ekstern audit

Lene Gavnholt Rasmussen – https://www.linkedin.com/in/lene-gavnholt-rasmussen-22b4357/

QHSE Manager, DOT A/S, www.dot-nordic.com

Plan – Do – Check – Act ….også i fremtiden ?

Vi giver en kort intro til certificeringsprocessen og kommer med vores bud på, hvordan vi som certificeringsorgan skaber værdi hos kunden. Vi kommer ind på fordelene ved en certificering og hvordan samarbejdet med vores kunder udvikles. Vi kommer også ind på vores bud på fremtidens audit.

Det er i høj grad relationer, der skaber værdi. Relationer på flere niveauer, såsom indgåelse af den rigtige kontrakt, planlægning af audit i god tid samt dialog med Lead auditor for den aktuelle audit. Vi fokuserer på, at vi alle i processen arbejder effektivt sammen og imødekommer vores kunder og deres behov.

Vi har afsat ressourcer til at håndtere alle kunder og vi arbejder på at skabe kontinuitet i den 3-årige certificeringsperiode. Vores samarbejde med kunderne er baseret på Plan-Do-Check-Act hjulet.

Tanja Vinther-Bjerg – Customer Relations Manager – https://www.linkedin.com/in/tanja-vinther-bjerg-9a581b2/
Susanne Lykkeberg – Produktejer og Lead auditor – https://www.linkedin.com/in/susanne-lykkeberg/

BUREAU VERITAS DENMARK, www.bureauveritas.dk

Certificering i øjenhøjde med fokus på det tekniske

Som et mindre, men dybt specialiseret certificeringsorgan arbejder vi altid ud fra følgende principper:

• En audit skal have indhold
• Være inddragende
• Rumme inspiration og ikke mindst:
• Ske med indsigt

Alt dette er nemt at opliste, men ikke desto mindre betyder det hos os, at det begynder med mennesket – mennesket ”bag” auditoren. Udover at være en faglig og dygtig auditor har vedkommende også en stærk og oprigtig interesse i den tekniske verden, som der auditeres i.
Jeg giver et indblik i, hvordan vi hver dag arbejder benhårdt for at møde landets tekniske virksomheder og installatører på det niveau, vi kalder teknisk-øjenhøjde.

Vi fokuserer på at give kunden den ønskede merværdi af alle audits ved at have en tydelig forventningsafstemning inden audit, efterfulgt af klar kommunikation efter audit. På den måde bidrager vi til udviklingen af vores kunders forretninger i et tempo, der passer til dem.

Peter Baagøe Larsen https://www.linkedin.com/in/peter-baag%C3%B8e-larsen-99359197/

Direktør, TEKNIQ Kvalitet ApS, www.tekniqkvalitet.dk

Certificering er ikke bare et spørgsmål om compliance
Der findes mange holdninger til certificering – og som en stort global certificeringsvirksomhed, har vi nok hørt de fleste i DNV. Vi kan selvfølgelig sagtens acceptere, hvis en kunde kun ønsker at blive certificeret fordi, de bliver mødt af krav om certificering. Det er bare en skam, hvis man ikke tager skridtet videre og bruger certificeringen som et middel til at drive virksomhedens strategiske udvikling. I DNV har vi udviklet certificeringskonceptet Risk Based CertificationTM, der målretter audit mod udvalgte fokusområder, der fastlægges i samarbejde mellem en dygtig auditor og kunden. Det sikrer – ud over compliance – at audit også understøtter relevante strategiske udviklingsområder i kundens virksomhed. Det giver virksomheden en løftestang til at sikre de varige forandringer der er defineret i strategien. Suppleret med en række digitale værktøjer, hvor man kan benchmarke sit ledelsessystem med andre og få input til hvor styrkerne og svaghederne ligger, mener vi, at certificeringsprocessen kan medvirke til at drive udviklingen hos vores kunde meget længere end til blot at være et spørgsmål om compliance.

Jesper Schultz https://www.linkedin.com/in/jesper-schultz-0381164/
Managing Director, DNV Business Assurance Denmark A/S, www.dnv.com

(Den) Anerkendende og værdiskabende audit

En virksomhed får værdi ud af sit certificerede ledelsessystem ved at anvende det i eksekveringen af strategien, hvor det skaber en struktureret og koordineret tilgang til planlægning, implementering og opfølgning på strategiske mål og initiativer. Den eksterne audit bidrager i høj grad til, at virksomheden holder fokus på dette.

Den eksterne audit skal være værdiskabende. Ved en værdiskabende audit fokuseres primært på, om medarbejderne ”gør de rigtige ting – rigtigt” i forhold til virksomhedens strategi og mål. Gennem en positiv tilgang og gode spørgsmål, motiveres og coaches medarbejdere og ledere til at reflektere over deres egen praksis og dermed identificere styrker og forbedringsmuligheder.

I oplægget gives konkret eksempler på, hvordan vi udfordrer organisationen konstruktivt. Med en anerkendende tilgang til audit fokuseres der på at afdække overensstemmelser og muligheder for forbedringer frem for fejlfinding. Dette giver deltagerne en positiv oplevelse og bidrager til, at virksomheden får endnu større værdi ud af deres ledelsessystem.

Hos FORCE Certification lægger vi stor vægt på den direkte kommunikation mellem kunden og auditor. Auditors tilknytning til virksomheden straks efter aftaleindgåelse, og denne model giver virksomheden en rød tråd gennem audit og i hele certificeringsperioden, tryghed i samarbejdet og fokus under audit.

Niels Ovesen https://www.linkedin.com/in/niels-ovesen-1237158b/

Managing Director, FORCE Technology, www.forcetechnology.com

PANELDEBAT:

Hvad skal der til for, at akkrediterings- og certificeringsorganerne understøtter virksomhedens konkurrenceevne?

Der er firmaer, der oplever eksterne audits som et nødvendigt onde – en træls omkostning og en belastning for organisationen, der ikke tilfører reel værdi til virksomheden ud over erhvervelsen af certifikatet eller akkrediteringen.

Andre firmaer får stor værdi ud af det årlige besøg af den eksterne auditor. Det fremmede, kompetente blik på processerne, implementeringsgraden af en strategi, risikostyringen osv. giver ledelsen værdifulde inputs til den videre udvikling af organisationen.

I paneldebatten fokuseres der bl.a. på, hvad kunden og certificeringsorganet hver især og sammen kan gøre for at de eksterne audits tilfører mest mulig værdi for kunden.

Har auditor og virksomheden det samme billede af, hvad der forstås som værdi? Hvad kan vi, som kvalitetsledere, gøre bedre før, under og efter ekstern audit? Hvad kan vi med rette forvente af den eksterne auditor?

Brian Mundt – https://www.linkedin.com/in/brian-mundt-79a2a64/

Senior Director ESG and Quality, Europe at JELD-WEN Inc, www.jeld-wen.com (www.swedoor.dk)

Bedre gennemslagskraft i dialogen med topledelsen, ekstern auditor m.fl.

Når du forhandler eller på anden måde skal finde gode løsninger i samarbejde, stiller det kæmpestore krav til din kommunikation. Oplægget retter sig mod samtaler og forhandlinger med fx topledelse, lederkolleger, eksterne auditorer, leverandører, kvalitetsorganisationen m.fl.

Kaare Thomsen tager sit afsæt i retorikken og psykologien og fremlægger et koncept for forberedelse og gennemførelse af særligt vigtige dialoger. Han viser, hvordan du i den enkelte forhandling eller samtale kan opnå større indflydelse på både proces og resultater ved at bruge helt specifikke værktøjer. Selvom du ikke nødvendigvis oplever metoderne som intuitive, kan de potentielt være den faktor, der gør den afgørende forskel, når opgaven er at vinde en tvivler over eller opnå det afgørende ja i en diskussion eller forhandling.

Han berører temaer som framing, interessedialog, ordvalg, magtforhold, motivation, modstand og manipulation. Kaare Thomsen er forhandlingsrådgiver, retoriker og direktør for Gottleben.

Kaare Thomsen https://www.linkedin.com/in/kaarethomsen/

Forhandlingsrådgiver & retorisk rådgiver, Gottleben, www.gottleben.com