KVALITETS-NETVÆRK

UDBUD – Drift af DKF’s netværksgrupper

Brænder du for kvalitetsledelse og facilitering af workshops? Så er du måske DFKs nye netværksfacilitator?

I DFK er vores netværksgrupper et vigtigt tilbud for at sikre at vores medlemmer løbende får faglig og personlig sparring i deres dagligdag.

For at styrke og forandre måden vi har organiseret vores netværk på, søger vi en ny facilitator der vil drive netværkene, i 2022 og 2023, med henblik på at fokusere på udviklingen af et dynamisk og inspirerende læringsmiljø.

 

Hvad ønsker vi?

Vi ønsker en facilitator der vil være med til at skabe rammer for netværksgrupperne der fortsat skal give grobund for medlemmernes udveksling af erfaringer, ideer og tanker, så hvert netværksmedlem vil opleve en udvikling både personligt og fagligt.

I takt med de mange udfordringer kvalitetsmedarbejdere møder i virksomheden i dagens Danmark, skal du understøtte et kontinuerligt behov hos vores medlemmer for deres løbende udvikling.

Hvad ønsker medlemmerne? 

Vores medlemmer ønsker et professionelt frirum til at diskutere kvalitetsledelses- og ledelsesudfordringer. Et frirum hvor viden og information omkring f.eks. best practice bliver af stor betydning for at få succes. Ofte sidder vores medlemmer alene på kvalitetsområdet og har derfor et stor behov for at sparre med ligesindede omkring emner der er relevante i daglige dagen.

Vores medlemmer ønsker et værdiskabende netværk i vækst hvor møderne giver input løsning af konkrete udfordringer i egne virksomheder.

Hvad indeholder opgaven?

 • Tovholder for netværkene
  • Netværksmøder
   • Planlægger, indkalder til og koordinerer netværksmøderne i hver kvalitetsnetværksgruppe
   • Opsamler emner til behandling på netværksmøderne
   • Referat af netværksmøde
  • Netværksdag
   • Planlægge, indkalde og arrangere det årlige samlede netværksmøde
 • Mødeleder på netværksmøder og netværksdag, herunder sikring af back-up funktion ved sygdom.
 • I samarbejde med DFK at gennemføre en årlig tilfredshedsundersøgelse
 • Markedsføring
  • Deltage gratis på DFK konference med det formål at markedsføre netværket
  • Deltage i min. 1 markedsføringsmøde pr. år, i øst og vest Danmark
  • Sikre 15% nye medlemmer i netværket årligt
 • Administrative opgaver
  • Holde DFK orienteret om alle møder og aktiviteter i netværksgrupperne
  • Vedligeholder opdateret deltagerliste på DFK’s website
  • Fordele medlemmer i grupperne og sikre, at der ikke er konkurrencemæssige forhold, som udelukker deltagelse.
  • Sikre at gruppestørrelsen er mellem 12 og max. 20

Kvalifikationer

 • Personligt
  • Inspirerende og struktureret person
  • Lyttende
  • Evner at skabe et fortrolige og udviklende møder
  • Kunne gribe deltagernes ønsker ud fra diskussioner og udfordringer
  • Kunne udfordre deltagerne og skabe en reflekterende diskussion
 • Fagligt
  • Dokumenteret kompetence inden for etablering, drift og videreudvikling af netværk.
  • Bredt kendskab til kvalitetsstyring
  • Erfaring med ledelse så deltagerne kan mødes i øjenhøjde

Netværket

DFK har tilbudt kvalitetsnetværk til sine medlemmer siden 2005. Der findes i dag 3 grupper fordelt med 2 grupper på Sjælland og en Jylland/Fyn gruppe. Hver gruppe har mellem 12-16 medlemmer.

Hver gruppe afholder 3 alm. netværksmøder om året. Møderne afholdes på skift hos gruppens medlemmerne.

Derudover afholdes der et årligt samlet netværksmøde for alle netværksmedlemmer og evt. prøvemedlemmer.

Kun medlemmer af DFK kan deltage i netværksgrupperne.

  

DFK’s krav til kontrakt

 • Aftalen løber over 2 år – hvorefter DFK igen udbyder opgaven
 • Opgaven honoreres med et beløb pr. netværksdeltager pr. år

 

Ønsker du at byde på opgaven?

Hvis du ønsker at yde på opgaven, bedes du senest 14. juni 2021 sende dit tilbud til dfk@dfk.dk. Vi forventer at afholde samtaler d. 1. juli 2021.

Mere information omkring DFK findes på www.dfk.dk

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere er du velkommen til at kontakte DFKs sekretariat på tlf. 70 20 32 13 eller mail dfk@dfk.dk.