KONFERENCE

Udsolgt!

KVALITETSLEDELSE I EN VERDEN UNDER STOR FORANDRING

29. september 2022, Hotel Storebælt, Nyborg, kl. 9:00 – 16:00

Kriser kommer og går – det er der ikke noget nyt i. Men de seneste år har vi oplevet kriser af en karakter, som få har haft fantasi til at forestille sig. Vi har derfor ikke medtaget corona og krig i Europa i vores risikoanalyser over scenarier, der kræver et særligt fokus.

”To be or not to be?”, spurgte Hamlet retorisk som udtryk for den eksistentielle krise, han befandt sig i.

Mange topledere har de seneste år oplevet at skulle komme med svar på store og ofte eksistentielle spørgsmål for virksomheden på et spinkelt grundlag. Herefter har de underliggende ledelseslag, ikke mindst kvalitetsorganisationen, på meget kort tid skulle implementere forandringer og nye tiltag i et meget højt tempo. Det har mange steder sat organisationens processer, kvalitetskultur og kvalitetsorganisationen på en hård prøve. Spørgsmålet er, om din organisation og topledelse får nok værdi ud af arbejdet med risikoanalyser og risikostyring? Har I en stærk forandringskultur, når det gælder?

Bliv rustet til at tackle store forandringer
I DFK har vi til næste konference udvalgt de vigtigste værktøjer og færdigheder til aktivt at ruste jeres organisation til fremtiden. De minimerer ganske enkelt risikoen for, at jeres organisation kommer ud i en dyb eksistentiel krise, når voldsomme forandringer skyller ind over jer. Desuden har vi valgt at sætte fokus på, hvordan man kan lykkes med at sammenkoble arbejdet med forskellige ledelsesmetoder, fx LEAN og kvalitetsledelse.

Vi har sammensat et stærkt program med tre overordnede emner, der uden tvivl vil inspirere dig og ruste din organisation til morgendagens udfordringer:

  • Risikoanalyser, mulighedsanalyser, interessentanalyser samt risikostyring
  • Implementering af større og mindre forandringer, der gør en reel positiv forskel
    Vi er stolte over, at Bo Vestergaard kommer i 1½ time og fortæller om den prisvindende, lavpraktiske tilgang ’Fair Proces’ (Fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler nye løsninger)
  • Koblingen mellem LEAN og kvalitetsledelse

Praktiske eksempler fra flere mellemstore og store danske virksomheder på, hvordan man kan forene arbejdet med kvalitetsledelse og LEAN 

Erfaringsudveksling fra stærkt netværk
På konferencen er der desuden rig mulighed for at blive inspireret af øvrige deltagere på de breaks, hvor I skal drøfte forskellige fastlagte emner. Du kommer i godt selskab med andre kvalitetsfolk og organistionskonsulenter, der dagligt kæmper for, at deres virksomheder og offentlige organisationer får det optimale ud af at anvende kvalitetsledelse som en vital grundstruktur i en verden fuld af forandringer.

Hvis du vælger at tage en dag ud af kalenderen og tage til Nyborg, udsætter du dig for en ’stor risiko’ for at blive inspireret og måske endda klogere.

Indlæg:

OBS. Ændring i første indlæg.

Forbedringer kommer ikke af sig selv.

Som konsulent, har jeg hjulpet mange forskellige organisationer videre, i deres arbejde med at forbedre arbejdsprocesserne. I oplægget vil jeg fortælle om forbedringstanken set gennem lean-briller og give et par eksempler fra den virkelige verden. Ligeledes vil oplægget indeholde et par gode råd til såvel forudsætninger for løbende forbedringer samt hvordan man kan komme videre med arbejdet, når ens organisation har opnået et mere modent niveau.

Thomas Lauridsen, Partner, Implement Consulting Group P/S, www.Implementconsultinggroup.com

Kvalitet og Lean kombineret

Hos AVK Plast startede vi i 2019 på en rejse med at gentænke og digitalisere hele vores kvalitetsledelsessystem, og samtidig implementere Lean som en naturlig del af vores hverdag og vores kultur. For at skabe de bedste forudsætninger for at få succes med begge dele har tanken hele tiden være at skabe ét system med det bedste fra både ISO og Lean. Ved at fokusere på effektivisering af kerneprocesserne og at skabe en fælles tankegang baseret på problemløsning og løbende forbedringer, har vi skabt et ledelsessystem som i praksis ikke kun understøtter, men også er med til at forbedre vores processer. Undervejs har vi skullet forholde os til globale kriser, som ikke kun har sat systemerne på prøve, men også været med til at udvikle dem.
På konferencen kan du høre mere om, hvordan vi har startet denne rejse, hvilke tanker der ligger bag og ikke mindst, hvad vi indtil videre har lært og opnået.

 Anne Kathrine Pedersen, QHSE Manager, AVK Plast A/S, www.avkplast.dk

LEAN og Kvalitetsledelse – Eksempel fra Nestlé Nordic på hvordan det kan være to sider af samme sag

I Nestlé Nordic har vi haft stor gavn af at integrere LEAN med de seks ISO-standarder, vi er certificeret efter. Tilgangen har været at integrere LEAN-mindset, LEAN-værktøjer og LEAN-tilgangen i vores tilgang til arbejdet med bl.a. de løbende forbedringer af processerne.
I oplægget vil jeg fokusere på følgende emner: 1) Hvorfor koble LEAN og ISO? 2) Hvordan har vi grebet det an i opbygningsfasen, og hvordan fungerer det i driftsfasen? 3) Hvad går coaching visits ud på? 4) Resultater og læring – både det, der gik let, og det, der var svært. 5) lidt om vores nuværende udfordringer samt vores planer for fremtiden.
Det at koble LEAN og ISO har i en årrække været et ”ønskebarn” for mig, og jeg vil se frem til at dele mine erfaringer og svare på spørgsmål.

Thomas Dinesen, Nordic LEAN Manager, Nestlé Danmark A/S, www.nestle.dk

Ny, styrket CSR-model anvendes til indkøb i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har i en årrække stillet CSR-krav til sine leverandører. Senest har FMI intensiveret indsatsen pr. 1. maj 2022 med en styringsmodel, der består af 3 elementer: Due diligence, CSR Governance Board og CSR Politik. Den nye indsats bygger oven på det hidtidige set up og indebærer blandt andet, at FMI har fokus på sin due diligence-forpligtelse og derfor nu stiller krav til sine leverandører, som indebærer systematiske, risikobaserede opfølgningstiltag. FMI er Danmarks største offentlige indkøber, så det er en kompleks opgave at håndtere aktuelle og potentielle risici i forbindelse med anskaffelser og leverandørstyring. Kom og hør Merete Mygind, chef for Sustainability i i FMI fortælle mere om den nye CSR-model og lad dig inspirere til CSR-arbejdet i din egen virksomhed!

Merete Mygind, Sekretariatschef for Sustainability, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, www.fmi.dk

Er der en sammenhæng mellem held og risiko- og mulighedsanalyse?

I oplægget vil Hans-Henrik give dig et indblik i, hvordan han i en dynamisk hverdag som projektdirektør anvender mikro ’hvad kan gå galt og godt analyser’ samt større risiko- mulighedsanalyser, som grundlag for både små og større strategiske beslutninger. Hans-Henrik vil også give dig indblik i, hvordan en jægersoldat bliver trænet i at lave mange forskellige typer af muligheds- og risikoanalyser fra forberedelsesfasen til skarpe operationer, og hvilke erfaringer han har kunne overføre til lederjobbet i byggebranchen.
Ved at spejle din egen praksis i Hans-Henriks erfaringer og tilgange, er der gode muligheder for at blive inspireret – og måske lidt bedre rustet – til at minimere risikoen for, at du og din organisation undlader at træffe rigtig dårlige beslutninger. Beslutninger der medfører, at det primært er heldet der afgør, om konsekvenserne bliver fatale.

Hans Henrik Møller, Projektdirektør, Rasmus Jakobsen A/S, www.rjakobsen.dk

Fair proces – ledelse af løbende forbedringer og større forandringer

Du bliver præsenteret for praktiske modeller og enkle værktøjer, du kan gå direkte hjem og bruge i din ledelse af kvalitetsarbejdet og alle de små og store forandringer, du er i gang med.

I foredraget får du forskningsbaserede med praktiske svar på spørgsmål som:
• Hvordan involvere uden at miste styringen og forsinke implementering?
• Hvordan styre uden at medarbejderne mister motivation og ejerskab?
• Hvordan får du medarbejderens aktive opbakning til dine beslutninger… også når der er uenighed om den bedste løsning?

Bo Vestergaard er ledelsesrådgiver, proceskonsulent og ophavsmand til ”Fair proces” som er
en prisvindende praktisk teori og bog.
Uddrag af bogen er bragt i Harvard Business Review.

Bo Vestergaard, Professional partner, Relational Coordination Research Collaborative, The University of New Hampshire, US, www.fairproces.dk

Der tages forbehold for programændringer.