SEMINAR

KVALITETSLEDELSE I EN VERDEN UNDER STOR FORANDRING

29. september 2022, Hotel Storebælt, Nyborg, kl. 9:00 – 16:00

Kriser kommer og går – det er der ikke noget nyt i. Men de seneste år har vi oplevet kriser af en karakter, som få har haft fantasi til at forestille sig. Vi har derfor ikke medtaget corona og krig i Europa i vores risikoanalyser over scenarier, der kræver et særligt fokus.

”To be or not to be?”, spurgte Hamlet retorisk som udtryk for den eksistentielle krise, han befandt sig i.

Mange topledere har de seneste år oplevet at skulle komme med svar på store og ofte eksistentielle spørgsmål for virksomheden på et spinkelt grundlag. Herefter har de underliggende ledelseslag, ikke mindst kvalitetsorganisationen, på meget kort tid skulle implementere forandringer og nye tiltag i et meget højt tempo. Det har mange steder sat organisationens processer, kvalitetskultur og kvalitetsorganisationen på en hård prøve. Spørgsmålet er, om din organisation og topledelse får nok værdi ud af arbejdet med risikoanalyser og risikostyring? Har I en stærk forandringskultur, når det gælder?

Bliv rustet til at tackle store forandringer
I DFK har vi til næste konference udvalgt de vigtigste værktøjer og færdigheder til aktivt at ruste jeres organisation til fremtiden. De minimerer ganske enkelt risikoen for, at jeres organisation kommer ud i en dyb eksistentiel krise, når voldsomme forandringer skyller ind over jer. Desuden har vi valgt at sætte fokus på, hvordan man kan lykkes med at sammenkoble arbejdet med forskellige ledelsesmetoder, fx LEAN og kvalitetsledelse.

Vi har sammensat et stærkt program med tre overordnede emner, der uden tvivl vil inspirere dig og ruste din organisation til morgendagens udfordringer:

  • Risikoanalyser, mulighedsanalyser, interessentanalyser samt risikostyring
  • Implementering af større og mindre forandringer, der gør en reel positiv forskel
    Vi er stolte over, at Bo Vestergaard kommer i 1½ time og fortæller om den prisvindende, lavpraktiske tilgang ’Fair Proces’ (Fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler nye løsninger)
  • Koblingen mellem LEAN og kvalitetsledelse

Praktiske eksempler fra flere mellemstore og store danske virksomheder på, hvordan man kan forene arbejdet med kvalitetsledelse og LEAN 

Erfaringsudveksling fra stærkt netværk
På konferencen er der desuden rig mulighed for at blive inspireret af øvrige deltagere på de breaks, hvor I skal drøfte forskellige fastlagte emner. Du kommer i godt selskab med andre kvalitetsfolk og organistionskonsulenter, der dagligt kæmper for, at deres virksomheder og offentlige organisationer får det optimale ud af at anvende kvalitetsledelse som en vital grundstruktur i en verden fuld af forandringer.

Hvis du vælger at tage en dag ud af kalenderen og tage til Nyborg, udsætter du dig for en ’stor risiko’ for at blive inspireret og måske endda klogere.

Tilmeld dig her.