ETABLERING AF STUDIEKREDS – KVALITETSØKONOMI

DFK har fået en henvendelse fra vort medlem Anders Vidstrup, der har foreslået etablering af en studiegruppe, med det formål at se ind i hvorledes virksomheder i dag arbejder med kvalitetsøkonomi.

Anders anfører i sin henvendelse ”Finansiel performance står for mange virksomheder – store som små – på dagsorden. Fejl kan direkte eller indirekte påvirke virksomhedens omkostninger, kort- som langsigtet”. Anders skriver endvidere ”Formålet med studiekredsen skulle dels være 1) et forum, hvor erfaringsudveksling mellem medlemsvirksomheder kunne danne basis for en beskrivelse af hvorledes man kan arbejde med kvalitetsøkonomi, overordnet som operationelt og 2) dokumentere gruppens arbejde i en publikation, gerne fulgt op af konference”

Anders har på DFK’s bestyrelsens seneste møde fremlagt og drøftet oplægget, og bestyrelsen vil gerne støtte forslaget.

Det forventes, at er opbakning til studiekredsen til stede, vil studiekredsen formelt blive etableret pr. 1. september 2022, med målet at levere dokumentation for arbejdet første halvår 2024.

Frekvensen af møder vil afhænge af sammensætning og detaljerede mål for studiekredsens arbejde, men månedlige arbejdsmøder, fysiske såvel som virtuelle, må påregnes.

Interesserede kan henvende sig til Anders Vidstrup på mail avid@nnit.com eller telefon +45 30751233.
Anders vil også være at finde på DFK’s konference den 2. juni 2022, hvor han naturligvis besvarer spørgsmål

ANDERS VIDSTRUP
Senior IT Quality SME

Uddannelse:
1981-88: studerende DTU, Driftsteknisk Institut
1992: HD(O) Handelshøjskolen, København
Uddannet. TickIT lead auditor Lloyds

Ansættelser indenfor kvalitetsstyring:
• Dansk VVS Installatør Forening
• Lyngby Uddannelsescenter, Handelsakademiet
• Novo Nordisk A/S, CRS
• NINIT A/S
• I dag repræsenteret i den europæiske Steering Committee under ISPE/GAMP
• Leder af gruppen under PhUSE/FDA, beskrivelse af regelsæt ved brug af Cloud løsninger i den farmaceutiske industri
• Medforfatter af GAMP5 samt flere guidances under ISPE/GAMP, herunder indlæg på internationale konferencer