KONFERENCE

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

– HVORDAN ER DET MED I LEDELSESSYSTEMET?

1. juni 2023 – Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia

Der er registrering og morgenkaffe fra kl. 08.30.
Konferencen begynder kl. 09.00 og slutter kl. 16.00.

Kravene til klima og bæredygtighed eksploderer i disse år. Det stiller enorme krav til at gentænke krav til ledelsessystemets processer, så der tages højde for klima og bæredygtighed.

Alt er i spil, når virksomhederne skal agere bæredygtigt. Udvælgelse af miljørigtige råvarer, minimering af spild, CO2-besparende transport, udvælgelse af etisk ansvarlige leverandører og genanvendelse og genbrug af (rest)produkter. Bæredygtig produktion fra vugge til vugge er top-of-mind i de fleste ledelser og influerer på stort set hele organisationen. Men det stiller særlige krav til dig, der er ansvarlig for kvalitetsledelsessystemet. For hvordan systematiserer man indsatsen, og hvordan dokumenter man i praksis forbedringer?

Sæt indsatsen i system

På denne konference klæder vi dig på til at integrere bæredygtighed i jeres ledelsessystem. Vi ser på, hvordan risikovurderinger kan omfatte alle relevante klimaaftryk og bæredygtighedskrav – og sætter spot på, hvordan værdiflowet i det hele taget reflekteres i jeres ledelsessystem. Endelig kan du få viden og inspiration til dit arbejde med disse centrale problemstilinger:

  • Hvordan håndterer man leverandørstyring og end-to-end risikovurderinger?
  • Hvordan auditeres CSR og bæredygtighed (jura, marketing, strategi, kunderelationer)?
  • Hvilke nye opgaver skal kvalitetschefen varetage, og hvordan afspejles det i kvalitetssystemet?
  • Hvordan holder man styr på de løbende ændringer i lovgivning, regler og kundekrav?
  • Hvordan forebygger man Greenwashing og sikrer veldokumenteret kommunikation?