KONFERENCE

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

– HVORDAN ER DET MED I LEDELSESSYSTEMET?

LUKKET FOR TILMELDING

kl. 9:00 - 16:00

Der er registrering og let morgenforplejning fra kl. 08.30.

Åben konferenceprogrammet her:

Kravene til klima og bæredygtighed eksploderer i disse år. Det stiller enorme krav til at gentænke krav til ledelsessystemets processer, så der tages højde for klima og bæredygtighed.

Alt er i spil, når virksomhederne skal agere bæredygtigt. Udvælgelse af miljørigtige råvarer, minimering af spild, CO2-besparende transport, udvælgelse af etisk ansvarlige leverandører og genanvendelse og genbrug af (rest)produkter. Bæredygtig produktion fra vugge til vugge er top-of-mind i de fleste ledelser og influerer på stort set hele organisationen. Men det stiller særlige krav til dig, der er ansvarlig for kvalitetsledelsessystemet. For hvordan systematiserer man indsatsen, og hvordan dokumenter man i praksis forbedringer?

Sæt indsatsen i system

På denne konference klæder vi dig på til at integrere bæredygtighed i jeres ledelsessystem. Vi ser på, hvordan risikovurderinger kan omfatte alle relevante klimaaftryk og bæredygtighedskrav – og sætter spot på, hvordan værdiflowet i det hele taget reflekteres i jeres ledelsessystem. Endelig kan du få viden og inspiration til dit arbejde med disse centrale problemstilinger:

  • Hvordan håndterer man leverandørstyring og end-to-end risikovurderinger?
  • Hvordan auditeres CSR og bæredygtighed (jura, marketing, strategi, kunderelationer)?
  • Hvilke nye opgaver skal kvalitetschefen varetage, og hvordan afspejles det i kvalitetssystemet?
  • Hvordan holder man styr på de løbende ændringer i lovgivning, regler og kundekrav?
  • Hvordan forebygger man Greenwashing og sikrer veldokumenteret kommunikation?
Dagens indlægsholdere:

Krav til organisationer og samfund for en grøn fremtid

Henrik Müller har gennem en længere årrække været ansvarlig for opbygning og implementering af klimaindsatsen i Aarhus kommune. Både som organisation og samfund. Arbejdet har givet et indgående kendskab til alle hjørner af den grønne omstilling. Lige fra de store globale og strategiske beslutninger til den små ændringer i dagligdagen. Arbejdet har ført ham fra de dybeste kældre på universitetet, hvor der forskes i ny teknologi, til gaden for at lytte til klimademonstranter og til COP-møder med verdens ledere for at lægge planer for vores samlede fremtid. I sin præsentation vil Henrik give en overflyvning til den grønne omstilling, hvad den kræver af os som individ, organisation og samfund. Og forsøge at besvare, hvilke krav og forventninger en organisation skal kunne opfylde for at kunne levere varer og tjenesteydelser i fremtiden.
Henrik D. H. Müller https://www.linkedin.com/in/henrik-d-h-m%C3%BCller-ba30876/

Kvalitetschefens rolle i virksomhedens bæredygtighedsrejse: Fra problem til løsning

Er du som kvalitetschef en del af løsningen, eller risikerer du at blive en del af problemet, når virksomheden skal forholde sig struktureret til bæredygtighed? JeldWen er på en heftig rejse i forhold til bæredygtighedsagendaen, som for alvor er ved at tage fat inden for byggevareindustrien. Dette indlæg vil belyse nogle af synergierne mellem arbejdet med kvalitet og bæredygtighed og give eksempler på, hvordan det er lykkedes at integrere arbejdet på de to områder. Faktisk kan bæredygtighed være den bagdør, man kan bruge til at få kvalitet på dagsordenen for virksomhedens øverste ledelse.

Brian Mundthttps://www.linkedin.com/in/brian-mundt-79a2a64/

Senior Director ESG and Quality, Europe at JELD-WEN, Inc., www.jeld-wen.com (www.swedoor.dk)

Bæredygtig virksomhed – bæredygtig Kvalitetschef

Meliora- Bio, er latin og betyder noget ud af ingenting.
Deres mission omhandler at opgradere halm fra landbruget til at skabe nye og innovative produkter – alt sammen i samarbejde med Kalundborg Symbiose. Men hvordan opnår man egentlig bæredygtighed og certificering som virksomhed på kort tid?

For Henrik Nordbo, Miljø- og Kvalitetschef hos Meliora Bio, blev dette en udfordring, som han ikke kunne sige nej til. I juli 2022 annoncerede CEO, at virksomheden skulle have en audit fra Baltic-control i august samme år. Dette krævede, at virksomheden skulle blive ISCC-certificeret for at kunne sælge Bioethanol i Tyskland. Med kun tre uger til forberedelse og ingen tidligere erfaring inden for bæredygtighed og ISCC, måtte Henrik og hans team træde i karakter.

Som en dedikeret kvalitetschef havde Henrik allerede påbegyndt opbygningen af QMS-systemet på food safety og miljø, men nu skulle bæredygtighed også indgå. Skulle de hyre en ekstern konsulent, eller skulle Henrik og hans team tage udfordringen op? Henrik valgte at tage sagen i egen hånd og påtog sig opgaven for at sikre, at Meliora Bio kunne opnå certificeringen.
Nu, et år senere, er virksomheden både bæredygtig og certificeret, og Henrik har bevist sit værd som kvalitetschef. Bæredygtighed er nu en integreret del af virksomhedens kvalitetssystem, og Henrik ser allerede frem til nye udfordringer. Kom og hør Henriks fortælling om Meliora Bios rejse mod bæredygtighed og certificering.

Henrik Norbohttps://www.linkedin.com/in/henrik-nordbo/

Kvalitets- og miljøchef, Meliora Bio ApS, www.meliora-bio.com

Rejsen mod det genbrugte byggeri –udfordringer og muligheder, samt det fælles ansvar

Thomas Kingo og medarbejderne hos Kingo Karlsen A/S brænder for miljørigtig nedbrydning, og deres passion for bæredygtighed går langt tilbage, før det blev trendy – det er en del af deres DNA.

Vi ønsker at være synonyme med miljørigtig og bæredygtig nedbrydning og tror på, at det er vores pligt at tage vare på planeten og respektere menneskers rettigheder. For os er bæredygtighed nøglen til en langsigtet og succesfuld forretning, og vores beslutning om at fokusere på dette område har været en drivkraft bag vores succes.

Vi har fokus på genanvendelse og arbejder for øget genbrug af materialer i deres oprindelige form. Selvom vi står over for udfordringer, har vi strategier for at overvinde dem og bevare vores fokus på bæredygtighed. Vi har skabt virksomhedskultur, der er engageret i vores mission og mål, og vi bevarer vores gejst og motivation, når tingene bliver besværlige.

Kingo er markedsleder inden for udvikling og anvendelse af de mest effektive arbejdsmiljø- og miljørigtige processer og er Danmarks førende nedbrydningsvirksomhed. Vores passion for bæredygtighed og vores indsats for at tage vare på planeten og menneskerettighederne vil fortsætte med at drive vores succes fremad. Kom og hør om vores rejse!

Thomas Kingo Hede Karlsen – https://www.linkedin.com/in/thomas-kingo-karlsen-a4b8475/

Kingo Karlsen A/S, & Formand for repræsentantskabet hos Circular Build Forum, www.kingo.biz

Sådan skaber SMV’er ægte bæredygtighed: Case-studier og støttemuligheder

Bæredygtighed et helt centralt tema for, når vi arbejder med forretningsudvikling i SMV’er.

Rigtig mange SMV’er kæmper med at navigere i, hvordan de skal forholde sig til bæredygtighed. Mange tror, at det kun er for de store. Andre har hørt om rapporteringskrav. Andre er bange for at greenwashe.

I vores indlæg vil vi fokusere på de helt konkrete skridt, SMV’er kan tage mod at indarbejde bæredygtighed i kernen af forretningen. Altså hvordan man kan arbejde strategisk med at skabe værdi gennem bæredygtige initiativer.

Det handler om at analysere risici og potentialer: Hvad SKAL vi gøre for at holde os kørende med kunder, leverandøraftaler, osv? Og hvad KAN vi gøre for atl tilføre forretningen mere værdi nu og i fremtiden.

Vi vil præsentere 1-3 cases, der viser, hvordan SMV’er kan gøre godt for både forretningen, mennesker og klode.

Og vi vil fortælle om, hvordan vi hjælper virksomheder med at udvikle deres bæredygtighedsindsats i proces, produktion, kommunikation osv, så det kan ses på bundlinjen.

Derudover præsenterer vi de støttemuligheder, der er tilgængelige for SMV’er, der ønsker at gøre bæredygtighed til et reelt element i kerneforretningen.

Vi tror på, at bæredygtighed skal kunne betale sig – ellers bliver det ikke til noget.

John Martinussenhttps://www.linkedin.com/in/johnmartinussen/ – Ejer, Voksewerk, www.voksewerk.dk

Mette Bernt Knudsen –  https://www.linkedin.com/in/metteberntknudsen/ – Kommunikatør & Sustainable Business Change Manager, Content People, www.content-people.com

Bæredygtig strategi og kvalitetschefernes rolle

Kære kvalitetschef, kom ud af skyggen! Virksomheder sætter bæredygtighedsmål og investerer i bæredygtighed som aldrig før. Men mål og investeringer er ikke nok i sig selv til at skabe en mere bæredygtig virksomhed. Virksomheder har også brug for at belyse sig selv både internt og eksternt. Virksomheder har brug for at forstå, hvor bæredygtige deres produkter faktisk er, både i produktionen og i brugen af dem, og at overvåge om bæredygtighedsinitiativerne virker. På ydersiden forventer kunder, ejere, medarbejdere, borgere og andre interessenter, at virksomheden viser, hvordan den arbejder med bæredygtighed.

Her spiller kvalitetschefen en central rolle. Kvalitetschefen skal ikke kun sikre kvaliteten af produkterne, men også bidrage til at sætte den strategiske retning for virksomheden, samt løbende dokumentere og vise resultaterne af indsatsen.

Som en erfaren bæredygtighedsrådgiver for virksomheder vil jeg give en vinkel på, hvor virksomhederne er på vej hen, hvad de mangler, og hvordan kvalitetschefen kan bidrage til denne rejse.

Andreas Kryger Jensenhttps://www.linkedin.com/in/andreas-kryger-jensen-0692041/

Sustainable strategist, innovator and green transition advisor, Implement Consulting Group, www.implementconsultinggroup.com

Mere bæredygtige byggematerialer med Cradle to Cradle certificeringen

Hvilke aspekter omfatter begrebet bæredygtighed egentlig ved et byggemateriale?

Er det energiforbruget i produktionen? Er det den indlejrede CO2 belastning i materialerne eller måske sundheden af de anvendte kemiske forbindelser? Er det vigtigt, at produktet kan genanvendes? Og hvad med forbruget af jordens vandressourcer samt håndteringen af spildevand fra produktionen? Eller måske handler det om at sikre, at alle medarbejdere i leverandørkæden behandles socialt forsvarligt?

Cradle to Cradle standarden er en holistisk bæredygtighedsstandard, der stiller omfattende krav til alle disse områder og mange andre. Christian Lundsgaard vil gennemgå standardens hovedområder og forklare, hvordan arbejdet med Cradle to Cradle har givet Troldtekt både et mere dokumenterbart bæredygtigt produkt og et vigtigt strategisk værktøj til at udvikle hele virksomheden og produkterne i en mere bæredygtig retning.

Christian Lundsgaardhttps://www.linkedin.com/in/christian-aage-lundsgaard-4916a1a/

Specialist in Sustainability & Product Development, Troldtekt A/S, www.troldtekt.dk

Bæredygtighedsudfordringen: Virksomheder glemmer at aktivere deres ekspertviden

Der tales om bæredygtighed alle vegne, men det er ikke længere nok med velvalgte ord til særlige lejligheder. De fleste virksomheder har opdaget, at bæredygtighedsagendaen kommer med fuld kraft, men der er stadigvæk meget stor usikkerhed om hvordan denne udfordring skal håndteres. Mange virksomheder glemmer at aktivere den ekspertviden, som allerede er ansat i organisationen. Det har store konsekvenser kommercielt, da hele virksomhedens vidensniveau skal løftes, hvis bæredygtighed skal blive til sund forretning.
Steffen Max Høgh – https://www.linkedin.com/in/steffenmaxhøgh/

Forfatter, Strategi og implementering af bæredygtighed, Bæredygtig Business, www.baeredygtig-business.dk