KONFERENCER

Fremtidens kvalitetsrolle?

På banen eller bænken?

kl. 9:00 - 16:00

Der er registrering og let morgenforplejning fra kl. 08.30.

📚 Tilmeld dig vores spændende konference

senest d. 23. april

og modtag bogen

FREMTIDSSANS

Ny Verden – Nye Regler → Manual til Fremtiden

af Henrik Good Hovgaard og Anne Skare Nielsen

som earlybird-rabat! Grib chancen for at dykke ned i emnet fremtidens trends og innovationer med forfatteren selv, Henrik Good Hovgaard, der også vil være en af dagens inspirerende indlægsholdere. Tilmeld dig nu og vær med til at forme fremtiden!

Du er en god kvalitetschef, men er det nok? Nok i fremtiden? Har du tænkt på, hvordan fremtidens kvalitetschef kommer til at forme morgendagens organisationer?

Forestil dig en kvalitetschef, der leder politiske initiativer, opbygger stærke netværk, skaber psykologisk tryghed på arbejdspladsen og fremmer bæredygtighed. Er det ikke det, du stræber efter at blive?

Denne konference vil udfordre dig til at udvikle de kompetencer, der kræves i fremtiden. Hvad er dine interessenters forventninger i 2030?

Du kan se frem til inspirerende indlæg fra eksperter som headhuntere, fremtidsforskere, arbejdsmarkedsforskere og specialister i organisationspsykologi. Vi vil også diskutere, hvilke kompetencer der forventes, og hvad der definerer succes.

Vi vil ikke blot fokusere på teori. Du vil få indblik i konkrete eksempler på, hvordan arbejdet kan organiseres i praksis. Sammen vil vi også reflektere over spørgsmål om efteruddannelse, mangfoldighed, lighed og inklusion i fremtidens kvalitetsorganisationer.

Tænk proaktivt og tilpas dig en verden i konstant udvikling, mens du udforsker mulighederne for at tiltrække nye generationer og fremme bæredygtige værdier i din organisation. Vær med til at forme fremtiden som den kvalitetschef, der gør en forskel!

Tilmeld dig “Fremtidens kvalitetsrolle” konferencen i dag, og vær klar til at transformere dit syn på kvalitetsledelse!

Dagens indlægsholdere:

BRUG FREMTIDEN TIL DIN FORDEL
I en verden i konstant forandring er det vigtig at have sans for fremtiden. I dette oplæg vil Henrik Good Hovgaard vise alle, hvordan vi hurtigt kan aktivere vores egen “Fremtidssans” og blive klædt bedre på til at se kvalitetschefrens rolle i fremtiden og de nye egenskaber, det kalder på.

Henrik vil desuden give sit udefra-ind-perspektiv på en række udvalgte trends og cases indenfor arbejdesmarked, uddannelse og samfund, og hvad de kommer til at betyde. Det bliver visuelt, underholdende og provokerende, med et par gode hands-on tricks til at bruge fremtiden til sin fordel.

Henrik Good Hovgaard er futurist og partner i Universal Futurist. Han har arbejdet med fremtidsforskning i 20 år gjort det til sit speciale at hjælpe virksomheder, organisationer og privat personer med selv at træne de egenskaber der skal til for at kunne trendspotte, designe fremtidsperspektiver og træffe bedre beslutninger.

Henrik Good Hovgaard, Chief Futurist,

UNIVERSAL FUTURIST, www.universalfuturist.com

QUALITY LEADERSHIP X.X: FROM STANDARDS TO STARDOM – NAVIGATING TOMORROW’S QUALITY FRONTIERS

Formålet med indlægget er at bidrage til din egen refleksion over relevante udviklingsområder ift. nuværende og/eller fremtidige jobmuligheder (slides vil være på engelsk)

Med afsæt i mange års erfaring som leder og headhunter, vil jeg forsøge at tegne et billede af de behov og kompetencekrav, der tegner sig et billede af for de kommende 5 år.

Baseret på egne erfaringer, andres research og konkrete dialoger med kvalitetsledere i 2024, vil vi se lidt på tendenser og forventninger til fremtidens kvalitetsledelse og dermed også nogle af kompetencebehovene for fremtidens succesfulde kvalitetsleder.

Måske er du allerede ved at tilpasse dig fremtidens krav til lederskab indenfor kvalitetsområdet og hvis ikke så er forhåbningen, at du efter dagens indlæg vil være mere opmærksom på udviklingsområder og -behov ift. din fortsatte karriere.

Kurt Larsen, Managing Director – Denmark/Nordics / CSO Renewables Europe

Shirley Parsons, www.shirleyparsons.com

KVALITETSLEDELSE MED STORT L OG PÅ DEN STORE KLINGE

Er I ledere? Oplægget til konferencen er ”på banen eller på bænken” – men ingen spurgte til sidelinjen. Træneren. Chefen.
Ja, det er mit sigte helt enkelt at tale Ledelsesdelen op. For det er det, der flytter noget. Placering i organisation, indflydelse, samarbejde, betydning af handlinger etc. Kvalitetsledelse er alt for ofte, alt for længe blevet betragtet af både ledere og kvalitetsfaglige som en systemisk færdighed. Og er derfor ofte rollebesat af vildt dygtige administratorer og systemfolk.
Det er min tese – og ikke mindst praktiske erfaring – at vil man nogen vegne med sin udvikling, sin kontinuerlige forbedring som organisation, så skal der (turboladet) tryk på ledelse i Kvalitetsledelse.
Jeg håber at nogen, vil udfordre tesen, om nødvendigt.

Ulrich Lumholtz, Director, QHSE & Compliance

RODAN Technologies A/S, www.rodantech.com

KVALITETSAFDELINGEN; SKRALDESPAND ELLER PARAPLY?

Og hvad har det med fremtidens kvalitetsrolle at gøre?

Hvordan er du havnet, hvor du er i dag? Er det et tilfælde eller er det et bevidst valg? I sidste ende er det nok en blanding af begge dele.

Jeg vil give et indblik i min rejse gennem en sød verden af kvalitet. Jeg vil komme ind på, hvordan jeg har kvalificeret mig til min rolle som kvalitetschef med et team på 22 medarbejdere på Danmarks største chokoladefabrik. Jeg vil også give mit bud på, hvad der er brug for i fremtiden i forhold til kompetencer for mig selv og mit team.

Fra saftevand til farvestoffer og fra håndsprit til chokolade. Min rejse gennem kvalitet har ført mig vidt omkring. Meget har ændret sig siden jeg startede, og jeg er ikke i tvivl om, at det igen vil ændre sig meget om 5 eller 10 år. I en verden, der konstant udvikler sig og bliver mere kompleks, er du også nødt til at udvikle dig og følge med ændringerne.

Trine Raftopol, Group Quality and Regulatory Manager

Toms Group A/S, www.tomsgroup.com

AS MUCH AS NEEDED, AS LITTLE AS POSSIBLE: EN NØGLE TIL KVALITETSLEDELSE HOS STIESDAL

I Stiesdal arbejder vi med kvalitetsledelse ud fra det klare formål at sikre kvaliteten i det, vi gør, og de produkter, vi producerer. Og vi gør det ud fra princippet ”as much as needed, as little as possible”.

Vi har også valgt at investere ressourcer i, at ejerskabet af systemet ligger hos den enkelte medarbejder i organisationen og ikke hos en kvalitetsansvarlig. Det stiller store krav til facilitering af involvering, kontinuerlig awareness og stakeholder management.

Oplægget uddyber og giver eksempler på, hvordan det kommer til udtryk.

Marie Munk Andersen, Head of Business Enablement

Stiesdal A/S, www.stiesdal.com

ODENSE FJORD SAMARBEJDET

VandCenter Syd har været med til at stifte Odense Fjord Samarbejdet. I samarbejdet, har vi et ønske om at nytænke tilgangen til, hvordan vi kommer i mål med miljøet og god økologisk tilstand i 2027. Samarbejdet er et partnerskab mellem en række offentlige myndigheder, private virksomheder og organisationer, der til sammen vil finde virkemidlerne til at forbedre vandmiljøtilstanden i Odense Fjord.

Odense Fjord Samarbejdet er etableret for at finde og iværksætte aktiviteter i fjorden og i oplandet, som tilsammen skal få vandmiljøet i god økologisk tilstand.

Der er interessenter inden for både erhverv, friluftsliv, natur og miljø, hvis aktiviteter sammen med økosystemernes kredsløb har indflydelse på fjordens tilstand.

Formålet er at opfylde EU’s vandrammedirektiv. Vi ønsker at løse opgaven med lokal viden og en bredere palet af aktiviteter. Dette gør vi, fordi det giver flere muligheder for at forbedre tilstanden i et lokalt stakeholdersamarbejde, end når det alene sker gennem national regulering.

Odense Fjord Samarbejdet har en udelukkende evidensbaseret løsningstilgang. Virkemidlerne vi vil bruge, skal være fagligt velfunderede og vi vil kende virkemidlernes effekt, så vi kan sikre korrekt dokumentation af vores indsatser.

Tillige bygger samarbejdet på gensidig respekt og skal derfor tage hensyn til erhverv, natur, mennesker, og de institutioner, der er i forbindelse med fjorden.

Vores grundlæggende tilgang er, at opgaven skal defineres lokalt, samtidig med at løsningerne lever op til de nationalt bestemte rammer. På den måde bliver arbejdet baseret på lokal viden om vandmiljøet i Odense Fjord. Det giver ejerskab og sikrer, at løsningerne bliver ført ud i livet. Odense Fjord Samarbejdet – Odense Fjord i god økologisk tilstand
Odense Fjord Samarbejdet – Odense Fjord i god økologisk tilstand https://www.odensefjordsamarbejdet.dk/

Mads Leth, Direktør

Vandcenter Syd A/S, www.vandcenter.dk

EFFEKTIVISER DIT ARBEJDE MED AI

Claus Nygaard præsentere et inspirerende og tankevækkende foredrag om, hvordan kvalitetsarbejdet kan effektiviseres betydeligt ved at udnytte potentialet i nutidens AI-teknologier, med et særligt fokus på automatisering af ChatGPT.

Claus viser, hvordan du kan transformere dine arbejdsprocesser og opgaveløsninger med AI og derved arbejde langt mere effektivt og tidsbesparende.

Foredragets kerne er praktiske anvendelser af ChatGPT i den daglige arbejdsgang, såsom at skrive e-mails, planlægge møder, lukke afvigelser, og opdatere to-do lister. Disse konkrete eksempler illustrerer, hvordan ChatGPT kan gøre daglige opgaver lettere og mere effektive.

I foredraget giver Claus konkret indsigt og demonstrationer, der kan transformere din måde at arbejde på, og tjene som inspiration til at udnytte kunstig intelligens til din fordel.

Claus Nygaard, Direktør, phd., professor

cph:learning & Institute for Learning in Higher Education, www.cphlearning.dk, www.lihe.info

Mød følgende udstillere ved konferencen:

CANEA ONE kobler strategien og ledelsessystemet sammen.D4 – En fleksibel softwareløsning og et optimalt ledelsessystem inden for kvalitet, arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø.Få ét, centralt og fremtidssikret kvalitetsledelsessystem – uanset dit nuværende setup

Frustrationsfri integration. 100% tilpasning.

Et SharePoint baseret ledelsessystem er en skalerbar og fleksibel løsning bygget på de værktøjer, I allerede betaler til via jeres M365 licens. Det giver me’ning.Få skræddersyet assistance til opbygning og vedligeholdelse af ledelsessystemer, der lever op til standardkrav som ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 og ISO 45001 med softwareløsning ProcessManager.SoluDyne Integrated Business Management System

– Styring af forretning, kvalitet, forretnings-integritet, miljø, sundhed og sikkerhed.