DFK og studerende

Tilbud, som kan bistå studerende i deres studieforløb.

Årlig uddeling af legater

Gratis deltagelse  i DFK's konferencer

Gratis tilknytning til DFK