UDVIDET SEMINAR

Agil kvalitetsledelse

– i samarbejde med Dansk Forening for Kvalitet
d. 20. januar 2022 – Scandic Hotel i Roskilde
kl. 8:30 – 15:30
Medlemspris: kr. 4.950 – tilmelding nederst på siden

I har efterlyst – vi har lyttet!

Efter Claus Nygaard gav indlæg på en DFK-konference, og senere var indlægsholder på et DFK-webinar, har der været efterspørgsel om ”mere”. Vi har hørt dig, og nu har du for anden gang mulighed for en hel dag med Claus Nygaard. En hel dag hvor du kan lære mere om AGILITET. Efter et succefuldt seminar i juni 2021, har vi sat datoen for det næste seminar d. 20. januar 2022. 

Kender du situationen?

Kvalitetsledelse udfordres af forandringer, afvigelser og uforudsete hændelser, som tvinger os til at ændre planer og procedurer. Selv når vi har udformet vores kvalitetssystem og dokumenteret det i kvalitetshåndbøger og guidelines, kan det føles som om, at vi ikke er kommet helt i mål. Vi laver klare regler og procedurer, men finder os alligevel i en situation, hvor vi må minde om og indskærpe til, at reglerne og procedurerne også bliver overholdt. Det synes som om, at der mangler en fælles forståelse, overblik eller ansvarstagen. Det opleves som om, at kvalitetsarbejdet skubbes i baggrunden til fordel for den hurtige løsning af kundens problem. Vi ender med en kontrolkasket, hvor vi langt hellere ville have et udviklingsperspektiv.

Agil kvalitetsledelse – en alternativ vej frem

Hvis du kender disse udfordringer med kvalitetsledelse og gerne vil have hjælp til at løse dem en gang for alle, så er agil kvalitetsledelse måske vejen frem! Agilitet er en ny ledelsesteori, som arbejder målrettet på at skabe læringsarenaer, hvor de involverede personer lærer at løse problemer på en lærende måde frem for en forsvarende måde. Agil kvalitetsledelse handler om at skabe dobbeltkredslæring og helhedssyn. Det udvikler både ansvar og et kvalitets-mindset. Agil kvalitetsledelse er cirkulær og sammenkobler mange forskellige dele af virksomhedens værdikæde i en helhedsforståelse. Det er modsat lineær kvalitetsledelse, som handler om at skabe compliance i forhold til definerede regler og procedurer inden for isolerede dele af virksomhedens værdikæde.

Agil kvalitetsledelse i hele virksomheden

Hvis virksomheden skal udvikle en kvalitetskultur og have kvalitetssystemet ”under huden”, må den arbejde agilt – hele vejen rundt. Det betyder også, at kvalitetsledelse skal være et helt centralt omdrejningspunkt i virksomheden. Kvalitetsledelse skal ske fra et center of excellence midt i virksomheden, som med cirkulære processer evner at skabe agile læringsarenaer, hvor kvaliteten udvikles til gavn for virksomhedens kunder.
Hvis du kunne tænke dig at få værktøjer til at skabe agile læringsarenaer? Få viden om, hvordan du arbejder med cirkulære processer? Få inspiration til at udvikle et agilt kvalitets-mindset og en kvalitetskultur? Så er dette kursus måske noget for dig.

Det får du med hjem
– indblik i agilitetsteorien (5 typer af agilitet) og dens koblinger til kvalitetsudvikling
– viden om hvordan agil kvalitetsledelse kan tænkes i forhold til produktion, organisation, ledelse og strategi
– 12 konkrete værktøjer til agil kvalitetsledelse, som allerede i morgen kan sætte gang i udviklingen af et agilt kvalitets-mindset

Gennemføres ved minimum 12 deltagere

Ved aflysning pga få deltager eller Covid19, refunderes gebyret 100%

Underviser – Claus Nygaard
Professor, ph.d. og direktør hos cph:learning & executive director hos Institute for Learning in Higher Education.

Claus Nygaard har siden 1995 udviklet og afholdt lederuddannelse for danske og udenlandske virksomheder. Han har modtaget FUHUs undervisningspris som bedste underviser på CBS. Har modtaget flere internationale priser for forskning og formidling. Claus har udgivet mere end 140 bøger, kapitler og artikler. Claus har skrevet om og forsket i agilitet, forretningsudvikling og innovation. Siden 2012 har han arbejdet casebaseret med forretningsudvikling og projektstyring i mere end 400 danske virksomheder. Claus er også ansvarlig for en CBS Executive Sommerskole om Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling. Her fik han i 2019 en gennemsnitsevaluering på 5.0 på en skala fra 1-5.

Pris kr. 4.950,- excl. moms for medlemmer af DFK
Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firmamedlemskab opnås 10% rabat.

Pris kr. 5.950,- excl. moms hvis du ikke er medlem af DFK.
*Du oprettes samtidig som prøvemedlem i ½ år og modtager i den forbindelse nyhedsbrevet elektronisk, samt medlemsbladet “Magasinet Kvalitet” med posten i prøveperioden

Du kan deltage til medlemspris, hvis du melder dig ind i DFK som firma- eller personligt medlem ved konferencetilmeldingen.
Se her hvad det koster at være medlem

Tilmeldings-formular: