Legater til studerende

DFK uddeler legater til studerende, som er i gang med et studieforløb, hvor kvalitetssikring indgår som et hovedelement. Kvalitetssikringsemnerne i studiet kan være indenfor miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring og excellence. 

Kvalitetssikring skal ses i et bredt perspektiv indenfor ledelse, systemer, processer, audit og værktøjer.

Antallet af legater og disses størrelse fastsættes hvert år på DFK’s generalforsamling i februar/marts måned.

Midlerne til legaterne kommer fra det evt. overskud DFK’s konferencer giver.

Ansøgninger skal indeholde:

*  en beskrivelse af studiet 

*  et kort cv for ansøgeren 

*  dokumentation for ansøgerens deltagelse i studiet

*  dokumentation for at kvalitetssikring indgår som et hovedelement.

Kun ansøgninger som indeholder alle ovennævnte elementer vil blive taget i betragtning.

Ansøgning skal fremsendes til dfk@remove-this.dfk.dk i perioden 1. marts til 31. marts, som er sidste ansøgningsfrist. 

Uddeling af legaterne finder sted en gang om året senest den 1. juni. 

Legatet er optaget i ”Legatregistret” og i ”Legathåndbogen” . 

LEGATUDDELING 2016
I april har DFK tildelt 4 legatportioner til 4 velkvalificerede studerende.
2 fra Syddansk Universitet og 2 fra Danmarks Tekniske Universitet

LEGATUDDELING 2015
I april har DFK tildelt 3 legatportioner til 3 velkvalificerede studerende.
1 fra University College Nordjylland, Aalborg, 1 fra DTU/EAFIT, Columbia og 1 fra Københavns Universitet/DTU

LEGATUDDELING 2014
I april har DFK tildelt 6 legatportioner til 6 velkvalificerede studerende. 
3 fra Danmarks Tekniske Universitet, 1 fra Copenhagen Business School, 1 fra Syddansk Universitet og 1 fra Københavns Erhvervsakedemi.

LEGATUDDELING 2013
I april har DFK tildelt 4 legatportioner til 4 velkvalificerede studerende. 
3 fra Danmarks Tekniske Universitet og 1 fra Aalborg Universitet.

LEGATUDDELING 2012
I april har DFK tildelt 3 legatportioner a kr. 25.000 til 3 velkvalificerede studerende. 1 fra Copenhagen Business School og 2 fra Det biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet .

LEGATUDDELING 2011
I maj har DFK tildelt 3 legatportioner a kr. 25.000 til 3 velkvalificerede studerende fra Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

LEGATUDDELING 2010
I maj 2010 uddelte DFK 2 legatportioner a kr. 25.000 til 2 velkvalificerede studerende, som kommer fra TEKO i Herning og Copenhagen Business School.

LEGATUDDELING 2009
I maj 2009 uddelte DFK 4 legatportioner a kr. 25.000 til 4 velkvalificerede studerende, som kommer fra Danmarks Tekniske Universitet, fra Syddansk Universitet og fra Roskilde Universitets Center. 

LEGATUDDELING 2008
I maj 2008 uddelte DFK 4 legatportioner a kr. 25.000 til 4 velkvalificerede studerende, som kommer fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet.