DFK investerer i Fremtiden

DFK’s bestyrelse ønsker at styrke kontakten til og samarbejdet med unge, som i fremtidens erhvervsliv vil beskæftige sig med emner indenfor kvalitetsledelsesområdet.

DFK har derfor indgået et universitetssamarbejde, der skal øge kvaliteten i danske virksomheder.

Som det første af sin slags etablerer DFK et samarbejde med SDU, med henblik på at skabe mere forskning og viden om kvalitetssikring og bidrage til nye metoder og redskaber.
Alt sammen til gavn for DFKs medlemmer, SDU og danske virksomheder generelt.

Læs artiklen fra Magasinet Kvalitet 1-2017, hvor de nærmere planer beskrives 

Herudover har DFK en række tilbud, som kan bistå studerende i deres studieforløb.

Årlig uddeling af legater

Gratis deltagelse  i DFK's konferencer

Gratis tilknytning til DFK