KONFERENCE

Effektiv risikostyring i en kompleks verden

– et nødvendigt vilkår, som styrker bundlinjen?

29. november 2018 – Hotel Storebælt, Nyborg

Effektiv risikostyring er et centralt ledelsesværktøj og et vigtigt element til at sikre fremgang og økonomisk gevinst, men kan vi vurdere alle risici præcist i en stadig mere kompleks verden, hvor forandringer sker ofte og hurtigt?

Deltag i konferencen og få ny jordnær viden om risikotænkning og metoder at gennemføre effektive risikostyringsprocesser. Du får redskaber til at arbejde effektivt med risikostyring i ledelsen, så I kan vurdere de nødvendige risici præcist og sikkert. Tag det hele med hjem og anvend det til at sikre vækst og bundlinje i din virksomhed.

Undervejs er du i ‘risiko’ for at:

  • Lære at indarbejde muligheder i din risikostyring ved at blive skarp på ISO 9001:2015.
  • Blive inspireret af danske virksomheder, som er gode til at få overblik over alle risici og bruge det til sikker vækst.
  • Få øje for de risici og faldgruber på tværs af kulturer, sprog- og landegrænser, som skal håndteres, hvis du arbejder i eller med globale virksomheder.
  • Få viden om risikoanalyse, når der er liv på spil, for så skal alle risici afdækkes 100 % og styres med hård hånd. En international risikospecialist beretter om sit arbejde i medicinalbranchen.