KONFERENCER

Tre kvalitetsgrundpiller – PDCA i nyt lys

Få mere ud af møderne og skrappere på tre vigtige grundpiller i din hverdag

kl. 9:00 - 16:00

Der er registrering og let morgenforplejning fra kl. 08.30.

EARLYBIRD!


Tilmeld dig nu og få en GRATIS kopi af
Onlinefacilitering” af Signe Bonnén, Ib Ravn, & Kenneth Agerholm
Bogen er en uvurderlig ressource for alle, der ønsker at mestre kunsten at lette effektive og engagerende online møder og workshops.
Tilmeld dig senest

den 29. januar 2024

Du kender det, møder hvor udbyttet er svagt, hvor du synes du spilder tiden og hvor målet er forskelligt hele bordet rundt. Hvorfor samarbejder vi ikke og hvorfor er målet så diffust?

Bare vores møder kunne blive mere effektive, målrettede og måske endda sjovere. Det kan de!

Emnerne på møderne er måske et af de tre klassiske grundpiller; risikovurdering, internt audit og management review. For dig vigtige emner, men dine øvrige kolleger har desværre ikke helt set lyset endnu.

På konferencen den 29. februar 2024 sætter vi nyt lys på PDCA. Do delen bliver et gennemgående tema hele dagen, og vi har valgt facilitering som et værktøj du skal bruge for at få liv i møderne og værdi ud af arbejdet.

Risikovurdering / PLAN, Internt audit / CHECK og Management Review / ACT, fordyber vi os i via oplæg og rundbordsdiskussioner, alt imens vi øver os på facilitering.

Du vil gå hjem med ideer, tips og tricks til hvordan du kan optimere din tid brugt på møder og workshops og samtidig med god inspiration til hverdagens emner.

Dagens indlægsholdere:

DO

Mødefacilitering: At skabe værdi og mening på møder
Hvordan får man møder, der er værdiskabende, effektive, involverende, muntre, korte og fåtallige? Det gør man ved at facilitere dem. Det vil sige styre deres form fast og venligt, så indholdet og formålet fremmes bedst muligt. Facilitering er en myndig og inkluderende mødeledelse, der næsten umærkeligt bringer det bedste frem i mødedeltagerne, så gruppen sammen når det hele på den aftalte tid og alle har bidraget optimalt. Central er den kunst at fokusere en diskussion, når en meget-talende mødedeltager har sadlet kæphesten og er på vej ud over prærien. Vi skal bl.a. se eksempler på, hvilke ord og sætninger, en mødefacilitator kan benytte for diskret og venligt at koncentrere en vildfaren drøftelse om det, den skal handle om.

25 min indlæg
5 min refleksion i par
10 min refleksion i plenum

Ib Ravn, Ph.D., B.Sc., Lektor emeritus i organisatoriske videnprocesser,

DPU – Aarhus Universitet, www.au.dk

PLAN

Risikostyring som en uundværlig del af planlægning
Uanset hvor man arbejder, er effektiv planlægning nøglen til succes. I NIRAS arbejder de ud fra tanken om, at enhver planlægningsproces er ufuldstændig uden omhyggelig overvejelse af de potentielle risici, der kan påvirke projektmål, initiativer og i sidste ende kundens oplevelse og succes. Effektiv risikokortlægning er en løbende proces, der kræver opfølgning og tilpasning i takt med omverdenen. Det gælder både for selve projektet, set fra værktøjsbrugerens perspektiv, som for det generiske værktøj, set med kvalitetsorganisationens øjne.

På konferencedagen vil Merete Reeves gennemgå, hvordan en struktureret tilgang til risikokortlægning kan forbedre planlægningsprocessen. Dette gøres med udgangspunkt i et værktøj, der faciliterer kortlægningsprocessen med henblik på identifikation af interne og eksterne risici samt vurdering af passende risikoreducerende tiltag. Det vil også fremgå, hvordan værktøjet giver plads til brugernes egne erfaringer og unikke viden, da NIRAS bevidst arbejder ud fra en kultur, der fremmer en proaktiv risikostyring og ansvarlighed.

25 min indlæg
5 min refleksion i par
10 min refleksion i plenum

Merete Reeves, Kvalitets- og risikochef,

NIRAS, www.niras.dk

CHECK

På vej…

ACT

Tips og tricks til et godt management review
I oplægget vil Hanne Heimdal give input, ideer og eksempler på hvordan et management review kan være operationelt og struktureret.
Ledelsens evaluering eller management review er en vigtig opgave, der kan tage meget tid for en kvalitetschef at forberede og afholde.
• Hvordan sikrer man, at alt det, som kræves i den standard, som man er certificeret efter, kommer med?
• Hvordan sikrer man, at der ikke bliver brugt uforholdsvis mange QA-ressourcer på at fremskaffe data og udarbejde management review’et?
• Hvordan sikrer man, at det bliver nærværende for de fremmødte og ikke alt for langt?
• Hvordan sikrer man, at det er de mest vigtige risici og muligheder, som udvælges at arbejde med i det kommende år?
• Hvordan sikrer man, at de aftalte aktioner bliver lukket indenfor den aftalte tid?
Ved oplægget og ved den efterfølgende rundbordsdiskussion, vil der forhåbentlig komme svar på de fleste af disse spørgsmål.

25 min indlæg
5 min refleksion i par
10 min refleksion i plenum

Hanne Heimdal, Head of QA supply chain FC&E,

Chr. Hansen A/S, www.chr-hansen.com