Vedtægter for Dansk Forening for Kvalitet

På den ekstraordinære generalforsamling 16. april 2008 blev DFK´s vedtægter godkendt.

Primære ændringer i forhold til vedtægter fra 1996:
1.  
Mulighed for at uddele legater til studerende med kvalitetsstyring, som hovedinteresse.

2.  
Der kan indkaldes til generalforsamling ved opslag i medlemsbladet og på hjemmesiden, eller ved fremsendelse af mail – alternativt via brev som hidtil. 

3.  
Medlemskontingent fastsættes 1 år forud, så det bliver muligt at udsende kontingentopkrævning i januar – i stedet for at vente til marts, når generalforsamlingen er gennemført.

Vedtægter