Spots fra EOQ konferencen 2012

Artikel fra Magasinet Kvalitet 3-2012

Se udvalgte spots nedenfor

Innovation kræver mod, personlighed og strategi

Guido Leutenegger er schweizisk kvægbonde, entreprenør og ejer af Naturkoncept.
Guido opdrætter økologiske højlandskvæg, som han sælger aktieandele i.
For 2500 CHF kan man erhverve sig en aktie i en ko, og dermed retten til at købe kødet fra kalvene og mælkeprodukter fra koen.
Budskabet var klart og tydeligt, kvalitet er i fokus i alle led!
Dyrevelfærd og kundefokus er magtpåliggende for den innovative kvægbonde og det er lykkedes ham at opdrætte højkvalitets kød, som smags- og kvalitetsmæssigt ligger i superligaen.
En fantastisk og anderledes historie fortalt i ord og billeder, af en charmerende og dygtig iværksætter.  

Compliance Management

Med udgangspunkt i en case fra HP der er en verdens førende producenter og leverandører af IT lige fra servere, stationære og bærbare PC’er, printere til IT-services perspektiveredes vigtigheden af at kende sin forretning/virksomhed og have struktur, gennemskuelighed og feedback sløjfer de kan give input til justeringer.
Casen tog udgangspunkt i at virksomheden havde et bragende underskud i 2004 og at virksomhedens værdi faldt med 20%.
Årsagen var utilstrækkelig styring på de forskellige kanaler som HP afsatte deres produkter igennem.
Det var styring eller for høj kompleksitet ifht. produktprogram, priser og rabatter, betingelser osv.
Kuren var hård og styret og gik under parolen: administrér, organisér og simplificér.
Et godt eksempel på hvor kvalitetsstyring og sikring bæres om på strategisk niveau.

Business Excellence gennem medarbejdere og kundeglæde.

Carglass Belgien har arbejdet med medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed og har opnået helt fantastiske resultater. Fra at ligge på et middelmådigt niveau mht. medarbejder- og kundetilfredshed, ligger virksomheden nu som nr. 1 hos Carglass worldwide.
Processen har forløbet over de seneste 3 år og Carglass har arbejdet målrettet med medarbejderperformance og kundefokus.
Motivation og medarbejdertilfredshed er skabt gennem anvendelse af forskelle lederskabsmodeller og coaching.
Der afholdes konkurrencer og der gives præmier til de medarbejdere, der kan skifte bilruder hurtigst og uden fejl.
Der er hele tiden fokus på at hjælpe den enkelte medarbejder til at blive bedre.
Når du som kunde indleverer din bil hos Carglass, får du skiftet din bilrude, men du får også en ekstraydelse, som f.eks. rengøring af bilen indvendigt, eller lign., som du ikke forventer – det har været medvirkende til den øgede kundetilfredshed som Carglass kalder ”kundeglæde” = kundetilfredhed på et højere niveau.
Et medrivende og motiverende indlæg af Jean-Paul Teyssen CEO, Carglass Belgien.

Fremtiden for kvalitet

Hvilke trends ses inden for kvalitet sådan lidt mere overordnet.
ASQ (American Assosiation of Quality) har hvert tredje år siden 1995 lavet studier for at ”afdække” dette.
Senest her 2011 blev der lavet en global undersøgelse. Undersøgelserne laves ikke for at finde svar, men for at finde hvad er i fokus, hvad der skal udforskes og en basis for debat inden for kvalitet.
Ifgl. Undersøgelsen vil de globale kræfter der vil skabe miljøet for kvalitet være: Global ansvarlighed, forbrugerbevidsthed, globalisering, øget frekvens i ændringer, fremtidens arbejdskraft, aldrende befolkning, 21. århundreds kvalitet og Innovation.
Det er store emner og der er beskrevet mere uddybende i den publicerede rapport.
Se evt: http://asq.org/about-asq/how-we-do/futures-study.html
Indlægsholderen, CEO Paul Borawski fra ASQ, gav en rigtig god appetitvækker til at læse mere i rapporten.