Generalforsamling den 2. marts 2017

DFK afholdt ordinær generalforsamling den 2. marts 2017 på hotel Storebælt,  Nyborg.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, som er trykt i Magasinet Kvalitet 1-2017.

Regnskab 2016 og bestyrelsens forslag til budget 2017 blev ligeledes godkendt, og der blev meddelt decharge.

I budget 2017 er der igen i år afsat kr. 100.000 til uddeling af legater til studerende.

Til bestyrelsen valgtes:
Ib Orlamundt, tidligere KMD A/S
Jesper Halmind, DNVGL Business Assurance A/S
Patur Sivertsen Vase, H.F. Jensen A/S
Birgitte Drøhse Høgedal, Københavns Lufthavne

Se samtlige bestyrelsesmedlemmer under "DFK's bestyrelse" 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand              Henrik Gudme
Næstformand     Vibeke Bagger
Kasserer              Erik Nielsen

Ib Orlamundt stopper dermed som formand efter 14 år på posten.
Ib Orlamundt fortsætter arbejdet i bestyrelsen.

Kontingentet blev for 2018 uden prisstigning i forhold til 2017.