Æresmedlemmer

Jørgen Kaavé

 Jørgen Kaavé, civilingeniør, HD 

Jørgen Kaavé har været medlem af DFK’s bestyrelse fra 1971 til 1988 og igen fra 2000 til 2011.
I alle årene har han til alles store tilfredshed varetaget hvervet som kasserer

I 1976 var Jørgen Kaavé primus motor i planlægningen af DFK’s hidtil største arrangement – EOQC-konferencen ”Quality and Society”, som blev gennemført med 750 deltagere fra 35 lande.

Udnævnt til æresmedlem den 3. marts 2011.

Ove Hartz

Ove Hartz, civilingeniør, docent Danmarks Tekniske Universitet.

Var et stort aktiv i DFK´s bestyrelse i 37 år, heraf 12 år som formand for foreningen og i 35 år DFK´s internationale repræsentant i bla. EOQ.

Udnævnt til æresmedlem 1. marts 2007.

Andre æresmedlemmer

DFK har herudover tidligere udnævnt følgende æresmedlemmer:

C.H. Gudnason, professor emeritus DTU, som var formand for DFK fra foreningens start i 1960 og de følgende 13 år.

C.A. Kofoed tidligere chefingeniør Danfoss, som var een af initiativtaerne til DFK og næstformand fra   foreningens start og de følgende 13 år.

A. Hald, professor emeritus Københavns Universitet, som var bestyrelsesmedlem fra foreningen start og de følgende 4 år.