KONFERENCER

LEDELSESSYSTEMER, DER GØR EN FORSKEL

Lavpraktisk, anvendelig og jordnær konference med fokus på anvendelse af ledelsessystemer i offentlige og private organisationer.

30. september 2021, Severin i Middlfart

Mulighed for onlinedeltagelse (forbeholdt for min. antal tilmeldinger)

På denne DFK-konference får du inspiration til, hvordan du kan tage jeres ledelsessystem til det næste niveau. ELLER hvordan du kommer i gang med at opbygge et stærkt og potent ledelsessystem. ELLER hvordan du gør intern audit til en vigtig begivenhed for ledelsen, dig selv og ikke mindst dine kollegaer. Kan alle disse emner og flere til blive seriøst behandlet på kun én dag – døm selv, når programmet foreligger!

DFK har en ambition om at skabe et forum for alle os, der arbejder med ledelsessystemer i såvel offentlige som private organisationer – det være sig arbejdsmiljøledelse, kvalitetsledelse, miljøledelse, et ledelsessystem vi selv har flikket sammen eller noget helt femte. Sammenfattende for alle ledelsessystemerne er, at de bl.a. indeholder nogle krav og forventninger til, hvordan udvalgte processer skal håndteres.

For nogle ledere i organisationen kan det synes enkelt og ligetil at opbygge og drive et ledelsessystem. Men man skal ikke have arbejdet en smule seriøst med dette fagområde ret længe, før det går op for én, at det på ingen måde er tilfældet. Særligt hvis ledelsessystemet og indsatsen ikke blot skal ende i den frygtede pseudo-fælde.

Overvej om et eller flere af disse 4 spørgsmål kunne være nyttige for dig at høre nogle bud på:

  • Hvordan opbygger man et ledelsessystem, så INDHOLDET bliver omdrejningspunktet for den måde, vi løser vores kritisk vigtige, daglige opgaver og samarbejder på tværs af organisationen?
  • Hvordan revitaliserer man et ledelsessystem, der er tæt på at blive et pseudo-system – et ledelsessystem, som mange giver lidt fokus op til audit, men de færreste sådan rigtig tager alvorligt?
  • Hvordan får man stor værdi ud af intern audit inden for myndighedsafdelingen, ældreplejen og en kommunal entreprenør/leverandør?
  • Hvorfor er det vigtigt at følge KPI’er, og hvad kendetegner gode indikatorer?

Målgruppen for konferencen er alle, der arbejder med, eller skal til at arbejde med, ledelsessystemer – enten som kvalitetsleder, arbejdsmiljøkoordinator, systemansvarlig, QHSE-manager, eller hvilken titel man nu har. Eksemplerne, der tages udgangspunkt i, stammer primært fra den offentlige sektor, men som du sikkert hurtigt har gennemskuet, så er emnerne uafhængige af, om de foregår i en mellemstor dansk familieejet virksomhed, en stor offentlige organisation med mange plejehjem eller som en del af en børsnoteret internationale koncern.

Læs om hvert indlæg her:

Kvalitetsledelse som omdrejningspunkt for effektivisering og forbedring af kvaliteten i en kommunal myndighedsafdeling

I forbindelse med en større organisationsændring i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune,  blev opbygningen af et kvalitetsledelsessystem anvendt som et centralt element i gentænkningen og reorganisering af byggesagsbehandlingen, der er omfattet af Byggeloven samt 19 følgelovgivninger.
Oplægget indeholder fortællingen fra kvalitetslederens perspektiv ift. opbygningen af et certificeret ISO9001 ledelsessystem helt fra bunden. Kristian vil fokusere på udviklingsforløbet fra opstartsfasen, facilitering af nye arbejdsprocesser, implementering, intern audit frem mod certificeringen, der lykkedes i første forsøg.
Oplægget indeholder også byggesagsbehandlerens og den lokale redaktørs perspektiv på det at have et dokumenteret ledelsessystem som centralt omdrejningspunkt for bl.a. oplæring af mange nye medarbejdere, implementering af lovændringer mv. Morten vil fokusere på 3 hovedemner: 1) Den oplevede værdi af kvalitetsledelse som sagsbehandler 2) Baggrunden for og tilgang til en revision af strukturen i håndbogen efter 2 år. 3) Løbende vedligeholdelse, implementering af lovændring, organisatoriske forandringer og løbende forbedringer af sagsprocesserne.

Morten Brunsborg Lauritsen, Byggesagsbehandler og faglig koordinator, Arkitekt, Cand. polyt &,
Kristian Lei Kaltoft, Chefkonsulent, Teknik og miljø, Aarhus Kommune, www.aarhus.dk


Risikobaseret tilgang, fra strategi til operationalisering

Tag først med på en udviklingsrejse for By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, som i dag er ISO 9001 certificeret. Herefter kan du blive klogere på tilgang og erfaringer med anvendelsen af risikostyring for den kommende BRT-busrute i Aalborg.
Strukturen kan være nok så fantastisk, men for at organisationen lykkes med at nå sine mål er det vigtigt at den menneskelige faktor i høj grad indtænkes. Niels og Michael vil udfordre sig selv og publikum på sammenhænge og udfordringer på kultur og struktur.
Michael fortæller om tilgangen og erfaringerne med hvordan risikoledelse anvendes som et strategisk og operationelt omdrejningspunkt for driften og udviklingen af By- og Landskabsforvaltningen. Følgende elementer behandles bl.a. i oplægget:
– Hvad er risici og hvordan håndteres risici i By- og Landskabsforvaltningen?
– Hvordan sikres det,  at der handles aktivt på de observerede udfordringer?
– Refleksioner og erfaringer i forhold til nødvendigheden af tid til forberedelse af projekter samt hvordan evaluering, læring og videndeling kan anvendes proaktivt
I den anden del af oplægget fortæller Niels om erfaringer og refleksioner fra anvendelsen af risikostyring af PlusBus-projekt til 500 mio. kr. i Aalborg. Du bliver også klogere på, hvad denne nyskabende miljøvenlige BRT-busforbindelse, med plads til op til 200 passagerer pr. afgang, mere præcist indebærer.

Michael Laden, Kvalitets- og arbejdsmiljøleder &
Niels Bresemann Jensen, projektchef +Bus, By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune, www.aalborg.dk   www.plusbus.dk


Hvorfor er det så vigtigt at spørge ”hvorfor” og hvordan man finder værdifulde svar

Igennem rigtig mange år har jeg arbejdet med forskellige ledelsessystemer dækkende alt fra styring af togdrift til styring af ejendomsdrift.
Det er min oplevelse, at dét der kendetegner kvalitetsledelsessystemer, som på elegant og effektiv vis formår at rammesætte organisationens virkelyst og skaberevne er, at topledelsen, kvalitetslederen og medarbejderen hyppigt stiller et kritisk ”hvorfor?” – ”hvorfor har vi brug for endnu en procesbeskrivelse” – ”hvad skal den bruges til og hvad kan den utilsigtede konsekvens være” – ”hvorfor har vi fortsat brug for denne procedure” osv.

En kritisk stillingtagen til ”hvorfor” er et effektivt værn mod, at vi ikke får fyldt vores systemer op med processer, der i bedste fald er spild af tid, og i værste fald medfører ligegyldighed, så vigtige procesbeskrivelser ikke efterleves. Ledelsessystemet bliver til en parallel verden uden virkeligheds-forbindelsen. Pseudo-arbejde-fælden klapper for de folk der har utaknemmelige opgaver og får det til at se ud som om ledelsessystem er effektivt.

I mit oplæg vil jeg dele ud af mine erfaringer med hvorfor det er så vigtigt at stille de rette ”hvorfor’er” og hvordan man som kvalitetsleder/kvalitetskonsulent kan understøtte ledelsen og medarbejderne i at finde frem til gode svar, der skaber værdi for organisationen.

Helle Bøhl-Møller, Driftschef, Arkitekt, Cand.Polyt, Boligforeningen Ringgården, www.bf-ringgaarden.dk


Hvordan kan man forbedre kvaliteten i det kommunale sundhedsvæsen med kvalitetsledelse?

I både Aarhus og Esbjerg Kommune har man i en årrække arbejdet systematisk med kvalitetsledelse inden for det kommunale sundhedsvæsen herunder plejehjemmene.
Hvordan kan kvalitetsledelsessystemer i den offentlige sektor se ud? Hvordan kvaliteten i det kommunale sundhedsvæsen systematiseres og udvikles således at der skabes balance mellem bundlinjen, kvaliteten af ydelserne og til kerneopgaven?
Med udgangspunkt i disse overordnede temaer:
• Hvad er vigtigt, når man implementerer kvalitetsledelse på plejehjem?
• Hvordan måler og dokumenterer man, at beboernes ’ve og vel’ forbedres?
• Hvordan kan man arbejde med løbende forbedring af processerne og samtidig holde fast i de gode vaner (den ønskede adfærd)?
Vil Elin og Heidi fortælle om deres tilgang og erfaringer med at klæde ledere på til at arbejde med kvalitetsledelse, hvilke kompetencer der et vigtigt at opbygge i organisationen, hvordan man fastlægger arbejdsprocesserne og den ønskede adfærd til tæt samspil med medarbejdere og borgere. Endvidere får du indblik i arbejdet med audit og andre ’målemetoder’ til at monitorere effekten af arbejdet med kvalitetsledelse – herunder trivslen for medarbejdere. Oplæggene falder i 3 blokke med mulighed for at vidensdele ved bordene samt stille spørgsmål til oplægsholderne.

Elin Kallestrup, Kvalitetschef, Kvalitet og Borgersikkerhed, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, www.aarhus.dk
Heidi Korsholm, Konsulent for Plejehjem, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune, www.esbjerg.dk


Aarhus Universitet. Kvalitetsledelse sikrer klare og entydige rammer for uvildig myndighedsrådgivning inden for miljø og fødevarer

Vi kender det fra SSI i Coronaland: Myndighedsrådgivning er vigtigt, det kan være politisk højspændt, og nogle gange skal det gå stærkt. Tech på Aarhus Universitet rådgiver Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om alt fra naturgenopretning, luftkvalitet og vandmiljø til nye dyrkningsformer, mindre madspild og klimagasser fra køer og grise.

Flere hundrede forskere og rådgivere er involveret på fakultetets mange tjenestesteder rundt om i landet, og de arbejder sammen på kryds og tværs af geografi og faggrænser. Det kræver ikke alene dedikerede og dygtige medarbejdere, men også sikre rammer at levere høj kvalitet til tiden – hver gang. For at styrke rammerne har Aarhus Universitet nu opbygget et ISO9001-kvalitetsledelsessystem, som blev certificeret i september 2020.

Oplægget handler om, hvordan det kvalitetsarbejde, der allerede havde været i gang i en årrække, udmøntede sig i et kvalitetsledelsessystem. Hvordan medarbejdere og ledelse blev inddraget, hvordan systemet blev implementeret, og hvordan det blev modtaget. Og det handler om, hvilken værdi, vi oplever systemet har nu, selvfølgelig i forhold til levering af kvalitetsprodukter, men også i forhold til at sikre armslængde og integritet og i forhold til at beskytte forskerne mod pres.

Ulla Sonne Bertelsen, Specialkonsulent og kvalitetsledelseskoordinator, DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug),
Susanne Boutrup, Chefkonsulent og kvalitetskoordinator, DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi),
Thomas Plesner, Chefkonsulent og kvalitetskoordinator, Fakultetssekretariatet, Faculty of Technical Sciences,
– Aarhus Universitet