Tilbud til studerende

Gratis konferencer

 Op til 10 studerende kan gratis deltage på hver af DFK's konferencer.

Den studerende skal være registreret som tilknyttet DFK for at deltage i konferencerne. 
- tilknytningen er gratis -se mere nedenfor

Studerende, som har et ordinært medlemskab af DFK kan deltage uden beregning på samme vilkår.

OBS PUNKTER

  • Der er kun adgang, hvis der er plads på konferencen.
  • Deltagere optages efter ”først-til-mølle” princippet
  • Endelig bekræftelse for deltagelse i konferencen gives 7 dage før konferencedagen
  • Konferencedeltageren stiller sig til rådighed for opfølgning efterfølgende

 

 

Tilknytning til DFK

Studerende kan gratis få tilknytning til DFK

 Tilknytningen omfatter:

  • Magasinet Kvalitet - fremsendt elektronisk 4 gange årligt
  • Konference indbydelser - fremsendt elektronisk 4 gange om året
  • DFK’s generelle Nyhedsbreve ca. 10 gange om året.

Al fremsendelse af materiale sker til den studerendes universitets-tildelte email.

Medlemsskab

DFK tilbyder også studerende et medlemskab for kr. 129 excl. moms.

Medlemsskabet omfatter Magasinet Kvalitet tilsendt 4 gange om året med posten og direkte tilsendte konferencetilbud fra DFK – også 4 gange om året.