Stillingsopslag

Stillingsannoncer vedr. medarbejdere, der arbejder med processer og kvalitetsstyring.


Pris pr. opslag:  kr. 5.000 + moms

Annonce kan kun oprettes for firmamedlemmer af DFK.

Stillingsannoncen indeholder annoncørens navn og evt. logo og en kort (10 linier) præsentation af stillingen.

Fra annoncen linkes til
- en uddybende stillingsbeskrivelse sendt til DFK
- og/eller annoncørens hjemmeside

Annoncen sættes max. op i 3 mdr.

Alle nye annoncer udsendes via i DFK’s nyhedsmails, som udsendes til ca. 1.100 abonnenter (medlemmer og ikke-medlemmmer).

Hvis stillingsopslaget er aktuelt, når Magasinet Kvalitet udkommer, optages en henvisning i bladet til de ledige stillinger med angivelse af fir-manavn og stillingsbetegnelse

Når stillingen er besat skal annoncøren orientere DFK, som fjerner annoncen fra www.dfk.dk

Link oprettes fra forsiden af www.dfk.dk til den enkelte stillingsannonce.