Medlem af DFK

Du kan indmelde dig i DFK som firmamedlem eller som personligt medlem.

Firma-medlemskabet dækker alle medarbejdere i virksomheden. Det betyder bl.a. at et ubegrænset antal medarbejdere kan deltage i konferencer til medlemspris, ligesom du 4 gange årligt - udover 2 fysiske eksemplarer af medlemsbladet "Magasinet Kvalitet" - har mulighed for at få dette tilsendt elektronisk til distribution til alle i virksomheden.

Det personlige medlemsskab dækker, at du kan deltage i konferencer til medlemspris, og at du modtager 1 eksemplar af medlemsbladet 4 gange årligt.

For begge medlemsskaber gælder, at man har mulighed for at tilmelde sig DFK's Kvalitetsnetværk.

Medlemskontingent 2018

For 2018 koster medlemskabet – excl. moms:

Kr. 3.298 for firmaer med over 250 medarbejdere

Kr. 1.408 for firmaer med under 250 medarbejdere

Kr.    411 for personlige medlemmer

Kr.    137 for personlige medlemmer ansat hos firmamedlemmer

Kr.    137 for studerende

Kr.    104 for seniorer, som er fyldt 65 år
                - og har været medlem af DFK i min. 10 år.

Kontingentet for 2018 er fastsat på Generalforsamlingen den 2. marts 2017