DFK konferencer

Medlemmer af DFK kan deltage i konferencer til en utrolig konkurrencedygtig pris.

Har dit firma et "Firmamedlemsskab" kan alle i firmaet deltage til medlemspris.
Ved indmeldelse i DFK som personligt- eller som firmamedlem, samtidig med tilmeldelse til konference, deltager du til medlemspris

Prisen for deltagelse i en konference er: kr. 2.950,- + moms

Er du - eller dit firma - ikke medlem kan du deltage som prøvemedlem.
Prisen for prøvemedlemmer er: kr. 3.900,- + moms 
Som prøvemedlem er du medlem af DFK i ½ år, og modtager i den forbindelse 2 eksemplarer af Magasinet Kvalitet.

Flere deltagere fra samme firma:
Samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firma udløser 10% rabat. Samlet faktura fremsendes.

Hvad får jeg for pengene?
Prisen includerer udover deltagelse i konferencen - konferencemateriale med adgang til foredragsholdernes præsentation via www.dfk.dk - og fuld forplejning i forbindelse med konferencen.
I pauserne demonstrerer leverandører af produkter og ydelser til kvalitets- og processtyring deres produkter.

Framelding
Ved framelding indtil 1 uge før konferencen opkræves et administrationsgebyr på 15% af konferenceafgiften.
I den sidste uge, inden konferencen afholdes, udgør administrationsgebyret 100%.
Såfremt du bliver forhindret i at deltage, er du velkommen til at give din plads til en kollega.

Studerende
Se priser her

Specielt for studerende

Studerende kan deltage i DFK konferencer for kr. 250 excl. moms under følgende forudsætninger:

  • kopi af studiekort skal fremsendes til dfk@remove-this.dfk.dk samtidig med tilmelding
  • max. 10 pladser til studerende pr. konference
  • endelig bekræftelse for deltagelse i konferencen gives 7 dage før konferencedagen