Ønsker du at annoncere?

Kontakt DFK's sekretariat hvis du ønsker at annoncere.
mail:  dfk@remove-this.dfk.dk    eller tlf. 70 20 32 13 (mellem 09.00  12.00)

Udover annoncering i Magasinet Kvalitet, tilbyder DFK følgende muligheder for annoncering:

Konferencer 
- udstilingsstand
- uddeling af reklamemateriale

Nyhedsbreve
- annoncering

www.dfk.dk
- bannerreklamer
- stillingsopslag
- leverandører
- kvalitetsaktiviteter

Stillingsannoncer

Firmamedlemmer af DFK har mulighed for at indrykke stilingsopslag vedr. medarbejdere, der arbejder med processer og kvalitetsstyring.

Pris pr. opslag:  kr. 5.000 + moms.

Stillingsannoncen indeholder annoncørens navn og evt. logo og en kort (10 linier) præsentation af stillingen.

Fra annoncen linkes til
- en uddybende stillingsbeskrivelse sendt til DFK
- og/eller annoncørens hjemmeside

Annoncen sættes op i maximalt 3 mdr.

Alle nye annoncer udsendes til ca. 900 abonnenter via i DFK’s nyhedsmails.

Hvis stillingsopslaget er aktuelt, når Magasinet Kvalitet udkommer, optages en henvisning i magasinet til de ledige stillinger med angivelse af firmanavn og stillingsbetegnelse

Når stillingen er besat skal annoncøren orientere DFK, som fjerner annoncen fra www.dfk.dk

Annoncering via Nyhedsbreve

Firmamedlemmer af DFK har mulighed for at annoncere sammen med DFK's Nyhedsmails.

Pris pr. annoncering:  kr. 4.000 + moms.

Alle annoncer udsendes til ca. 900 abonnenter.

Der kan være annoncer fra flere annoncører i eet nyhedsbrev.

Annoncering på konferencer

Firmamedlemmer af DFK har mulighed for at få omdelt reklame- eller markedsføringsmateriale på DFK's konferencer

Pris pr. konference:  kr. 2.350 + moms.