Magasinet Kvalitet

Magasinet Kvalitet udsendes til alle medlemmer 4 gange årligt.

Bladet udsendes endvidere til ca. 60 personer, som udgør DFK´s kontaktnetværk primært indenfor pressen.
Virksomhedsmedlemmerne får tilsendt 2 eksemplarer af hvert blad -inividuelt adresseret.

DFK´s firmamedlemmer har mulighed for få tilsendt Magasinet Kvalitet som pdf-fil og kan frit distribuere bladet indenfor virksomheden.
*  Tilmeld dig denne service. Send en mail til dfk@remove-this.dfk.dk

Vi har også plads til dine artikler.

Hvis du har skrevet en artikel, som du skønner kan have interesse for DFK’s medlemmer, er der mulighed for at få den bragt i DFK’s medlemsblad Magasinet Kvalitet.

Er din artikel for smal, for teknisk betonet, eller blot for lang til at vi kan at bringe den i Magasinet Kvalitet, har vi mulighed for at bringe den her på www.dfk.dk

Henvend dig til DFK’s sekretariat – så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi bedst får din artikel ud til de øvrige DFK medlemmer.

Hvis du ser en artikel eller andet, som du mener kan have interesse for DFK´s medlemmer, vil vi også meget gerne høre fra dig - så vi kan lave et link her på siden.

Se evt. vejledningen i at skrive artikler.

Vejledning vedr. artikler til Magasinet Kvalitet