DFK Kvalitetsnetværk

DFK tilbyder Kvalitetsnetværk og Erfa-grupper – et stærkt redskab til videndeling, og et vigtigt element i den løbende efteruddannelse.

Behovet for at kunne udveksle erfaringer og få ny inspiration øges konstant i takt med de mange nye udfordringer, som alle virksomheder møder i dagens Danmark.

Læs mere om DFK Kvalitetsnetværk - incl. aktiviteter og priser.