DFK konferencer

DFK vil være Danmarks bedste arrangør af konferencer, som ud fra en praktisk synsvinkel arbejder med kvalitetsstyring
- herunder emner omkring miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring, excellence og audit.

DFK arrangerer 4 konferencer årligt, og tilstræber, at mindst 1 konference gennemføres i forbindelse med virksomhedsbesøg.

Medlemmer og andre interesserede får tilsendt en indbydelse, som informerer om konferencernes indhold.

Konferenceoversigt

DFK har planlagt / planlægger følgende konferencer:

Torsdag den 30. november 2017

"Grib guldet i de løbende forbedringer - en forudsætning for jeres fortsatte vækst"
Hotel Storebælt, Nyborg
- Se konferencebrochuren

 

Torsdag den 1. marts 2018

"Risikostyring i den digitale virkelighed - Kunderne, sikkerheden og disruption"
Hotel Storebælt, Nyborg
Se beskrivelse af konferencen

 

Konferencedatoer og foreløbige arbejdstitler for 2018:

31.05.2018 - ”Kvalitet gennem kompetencestyring”
27.09.2018 - ”Måling og KPI’er”
29.11.2018 - "Risikostyring"

Konferencedatoer for 2019:

28.02.2019
23.05.2019
03.10.2019
28.11.2019