DFK konferencer

DFK vil være Danmarks bedste arrangør af konferencer, som ud fra en praktisk synsvinkel arbejder med kvalitetsstyring
- herunder emner omkring miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring, excellence og audit.

DFK arrangerer 4 konferencer årligt, og tilstræber, at mindst 1 konference gennemføres i forbindelse med virksomhedsbesøg.

Medlemmer og andre interesserede får tilsendt en indbydelse, som informerer om konferencernes indhold.

Konferenceoversigt

DFK har planlagt / planlægger følgende konferencer:

 

”Kvalitet gennem kompetencestyring - Bureaukrati eller værdiskabelse”
Torsdag den 31. maj 2018
Hotel Storebælt, Nyborg
- Se beskrivelse af konferencen

”Effektive KPI’er i kvalitetsledelsessystemet"

Torsdag den 27. september 2018
EWII Park, Odense
- Se beskrivelse af konferencen

Arbejdstitel: "Risikostyring"
Torsdag den 29. november 2018
Beskrivelse klar ultimo maj 2018


Konferencedatoer for 2019:
28.02.2019
23.05.2019
03.10.2019
28.11.2019