LEGATER TIL STUDERENDE

LEGATER TIL STUDERENDE

DFK uddeler legater til studerende, der er i gang med et studieforløb, hvor kvalitetsledelse indgår som et hovedelement i studiet. Kvalitetsledelse skal ses i et bredt perspektiv indenfor ledelse, systemer, processer, audit og værktøjer. Studiet skal altså som et HOVEDELEMENT beskæftige sig med kvalitetsledelse, herunder emner indenfor risikostyring, forretningsprocesser og business excellence.

Antallet af legater og disses størrelse fastsættes hvert år på DFK’s generalforsamling i februar/marts måned. Ansøgning skal fremsendes elektronisk til DFK i perioden 1. marts til 31. marts, som er sidste ansøgningsfrist.

Ansøgninger skal indeholde:

*  dokumentation for at kvalitetssikring indgår som et hovedelement.

*  en beskrivelse af studiet

*  et kort cv for ansøgeren

*  dokumentation for ansøgerens deltagelse i studiet

Kun ansøgninger som indeholder alle ovennævnte elementer vil blive taget i betragtning.

Ansøgning skal fremsendes til dfk@dfk.dk i perioden 1. marts til 31. marts.

Uddeling af legaterne finder sted en gang om året senest den 1. juni.

Legatet er optaget i ”Legathåndbogen”.