Pris for medlemsskab af DFK Kvalitetsnetværk

DFK ønsker, at så mange som muligt skal have mulighed for at deltage i dette videndelings- og efteruddannelsestilbud og udbyder det derfor til markedets laveste pris.

Årlig deltagerpris i 2018 ekskl. moms – kun kr. 5.950.

Garanti
Svarer kvalitetsnetværket ikke til dine forventninger tilbyder vi, at du inden for de første 6 måneder kan framelde dig og oven i købet få hele deltagergebyret refunderet.

Hvilke aktiviteter er der planlagt?
*  4 erfa-møder årligt
*  Hjemmeside med værktøjer til videndeling
*  LinkedIn gruppe
*  Temadage som planlægges og afholdes efter behov