KUN FOR MEDLEMMER AF DFK KVALTETSNETVÆRK

Gruppeportal for DFK Kvalitetsnetværk

For alle netværksgrupper i DFK Kvalitetsnetværk, er der oprettet individuelle GRUPPEPORTALER, som indeholder materiale fra gruppens møder.

Som medlem af et netværk har du kun adgang til dit eget netværks Gruppeportal.

Du skal logge dig på hjemmesiden for at få adgang til Netværkets Gruppeportal.
- LOG IN finder du øverst til højre