KONFERENCE

KVALITETSLEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR OG ANDRE KOMPLEKSE ORGANISATIONER

– kan den offentlige sektor klare sig uden kvalitetsledelse?

23. maj 2019 – Nature Energy Park (Odense Stadion)

Læs det fulde program her.

LUKKET FOR TILMELDING

I komplekse organisationer kan det være en stor udfordring at implementere en ny strategi, få samarbejdet på tværs til at gå op i en højere enhed eller effektivt omsætte gode ideer til konkrete forbedringer til gavn for mange medarbejdere. Få indblik i hvordan der i forskellige dele af den offentlige sektor arbejdes struktureret og systematisk med optimering interne og tværgående arbejdsgange, kompetenceudvikling samt med nogle af de øvrige grundprincipper i kvalitetsledelse. Kom og bliv inspireret til hvordan du kan ruste din organisation endnu bedre til nutidens og fremtidens krav til helhedsorienteret kvalitet, højere effektivitet og hurtig tilpasningsevne.

Der er nok at forholde sig til for dig, der arbejder i den offentlige sektor. Ikke mindst et vedvarende fokus på at indfri borgernes høje forventninger til servicen og politikernes krav om større effektivitet og helhedstænkning. Medarbejderne når dårligt at sætte deres mapper på plads, før de skal videre til et nyt team. Og de har dårligt sat sig til rette, før endnu et strategi-skriv rammer skrivebordet. Det er godt at være i bevægelse, men de enkelte organisatoriske enheder skal have et solidt fundament for effektivt at lykkes med at indfri de mange krav og forventninger, man bliver mødt med i den offentlige sektor og andre komplekse organisationer.

Vejen til en robust organisation i en kompleks verden
På denne DFK-konference sætter vi fokus på arbejdet med grundprincipperne fra kvalitetsledelse i den offentlige sektor og andre komplekse organisationer. Du får en grundig indsigt i, hvordan principperne fra kvalitetsledelse kan skabe transparente organisationer, hvor alle kender deres rolle og arbejder målrettet og effektivt. Vel og mærke en organisation, hvor indsatsen er sat i system og er operationel for ledelsen. Vi kommer blandt andet omkring:

  • Fastsættelse af strategi og delmål
  • Smidige interne processer
  • Strategisk kompetenceudvikling
  • Effektiv leverandørstyring

Regionsdirektøren, praktikere og Lisbeth Zorning viser vejen
Vi har samlet en skare af ildsjæle der vil give dig indblik i deres erfaringer med, holdninger til og visioner for arbejdet med at ruste organisationer endnu bedre til nutidens og fremtidens krav til helhedsorienteret kvalitet, højere effektivitet og hurtig tilpasningsevne. Du får kort sagt masser af inspiration og gode eksempler på, hvordan man ’får styr på forretningen’ og dermed kan blive i stand til at gøre mål og visioner til målbar succes for medarbejdere, borgere og politikere. Og du får naturligvis rig lejlighed til at få svar på dine spørgsmål.

Et must for dig, der…
Konferencen henvender sig til alle der søger inspiration til arbejdet med kvalitetsledelse i komplekse organisationer. Konferencen vil være særlig interessant for dig, der arbejder i den offentlige sektor (kommuner, regioner, staten, forsyningsselskaber, forsvaret m.v.) – fx som leder, ansvarlig for et ledelsessystem, udviklingskonsulenter mv. Partnere, leverandører og andre, der samarbejder med den offentlige sektor, kan også få stort udbytte af konferencen.