KONFERENCER

KULTUR SPISER STANDARDER TIL MORGENMAD

10. november 2022 – Trinity Hotel, Fredericia

Earlybird!

Tilmeld dig senest mandag den. 10. oktober og modtag bogen “Sapiens – en kort historie om menneskeheden” af Yuval Noah Harari

Har du ind imellem udfordringer med at forankre kvalitetsledelse i din organisation, og kan det virke svært at få tingene til at lykkes? De fleste kender følelsen af, at der er noget udefinerbart på spil, som enten gør det pinefuldt svært eller overraskende nemt at indføre nye tiltag i virksomheden.

Er kulturen forandringsparat?

På næste konference fokuserer vi på den usynlige spiller i organisationen, nemlig kulturen, som er så afgørende for, om vi lykkes med forandringer eller ej. Kultur er ”måden, vi gør tingene på” og er et komplekst samsurium af de vaner og ritualer, vi har etableret gennem tiden. Topledelsen SKAL gå forrest, og medarbejderne SKAL kunne se formålet.

Hvad kan du forvente?

Vi sætter fokus på virksomhedskulturens udfordringer og afdækker, hvordan de kvalitetsledelsesværktøjer, vi allerede har til rådighed, kan komme os til hjælp. Vi ser på Cost of poor Quality (”den skjulte fabrik”), som er de omkostninger, der følger, når kvalitet ikke er tilstrækkeligt forankret i organisationens kultur. Og du bliver klogere på, hvordan du kommunikerer dig til en kvalitetsorienteret kultur. Endelig kan du høre, hvordan kulturen rent faktisk kan blive sulten på standarder. 

Dagens indlæg:
Hvad er organisationskultur (og hvorfor er det vigtigt?)

David giver med sin baggrund som organisationspsykolog og adfærdsdesigner et praktisk bud på, hvordan vi tager det abstrakte begreb ‘organisationskultur’ og gør det mere konkret. På trods af det udbredte fokus på ‘organisationskultur’ og ledelsen af det, er der nemlig store uenigheder, om hvad organisationskultur egentligt er for en størrelse, hvordan vi kan måle og afdække den, og hvad der skal til, for at forandre kulturen i en organisation. Med Davids indlæg får du et indblik i de mange forskellige ting som ‘organisationskultur’ kan dække over, og ikke mindst, indblik i hvad en organisation kan gøre for at arbejde med deres kultur, så ‘kultur’ ikke bare bliver noget den siger, men også noget den gør.

David Hvidbak Østergaard – www.linkedin.com/in/davidhvidbak

Psychologist and Human Factors Consultant, Designpsykologi, www.designpsykologi.dk

En ”Glad Performance Kultur”

For at nå en bedre performance og trivsel var der et behov for at flytte ledelsesfokus fra teknik til mennesker.
En kulturrejse fra en ”Brandslukningskultur” til en ”Glad Performance Kultur” tog udgangspunkt i at skabe energi, glæde og fremdrift ved at lytte til medarbejderne. En ”Glad Performance Kultur” blev defineret ved en kultur hvor: Alle har oplevelsen af at være en del af en succes. Glade medarbejdere der har fælles mål. En kultur hvor alle er sultne efter at nå ambitiøse mål.
I dag fastholdes den ”Glad Performance Kultur” og løbende forbedringer ved hjælp af bl.a. tavlemøder. Opnåede forbedringer fastholdes ved hjælp af procedurer og standarder der udarbejdes, og dokumenteres af de operative medarbejdere selv. Medarbejderne organiserer selv sidemandsoplæring som dokumenteres vha. Kvalitetssikringssystemet.

Søren Elkjær – www.linkedin.com/sorenelkjaer/

Senior Director – Airport Baggage Service, Københavns Lufthavne A/S, www.cph.dk

Kvalitet og kultur – modspillere eller medspillere?

Det har noget med kulturen at gøre …
Men har det det? Og er kulturen modspiller eller medspiller når det kommer til kvalitet og standarder?
Med Christoffer Volfs baggrund i procesoptimering, kvalitet og flow/samarbejde på tværs af afdelinger, og med procestankegang som fundament, fortæller han om hvordan han sætter rammer for samspillet og forskellen, mellem regler i et kvalitetssystem og virksomheders kultur.
Gennem et par af hans egne cases fra danske virksomheder fortæller Christoffer også om nogle af de metoder/værktøjer han benytter og som man selv kan arbejde videre med og skabe et mind-set/optik, der letter det fremtidige arbejde med kvalitet i egen virksomhed – både på grund af og på trods af kultur.

Christoffer Volf – www.linkedin.com/in/christoffervolf

Knomancon, www.knomancon.dk

Styrk din og organisationens kernekommunikation

Det er en grundpræmis at alle mennesker kan være i en kernetilstand, hvor kommunikationen fungerer, fordi budskabet fremlægges klart. Alle mennesker kender dog også kommunikation, der ikke fungerer, fordi vi er i en masketilstand, hvor vi bliver urolige, bekymrede, stressede etc. og modtageren derfor bliver forvirret, bange eller tager afstand. Sådan er det også med organisationskulturer. Organisationer er også underlagt præmissen om, at den kan kommunikere fra kernen eller fra masken.

Når mennesker kommunikerer fra kernen er det ofte forbundet med lethed, jordforbindelse klarhed og motivation. Når organisationer kommunikerer fra kernen har organisationen styr på og konstruktive dialoger om formål, strategi, psykologisk tryghed, sundhed og trivsel. Omvendt når mennesker ryger ud i masken er det ofte forbundet med indre uro, anspændthed og man kan føle at man spiller en rolle. Når organisationer kommunikerer fra masken kan det vise sig som pres og stress, bagtalelse, magtkampe, ligegyldighed og frygt.

Fremtiden kalder på autentiske ledere og auditorer, der kan kommunikere og lytte klart og motiverende fra kernen. Som kan opdage egne tankefælder, indre støj og filtre som fx fordomme og manglende forventningsafstemninger når de ryger ud i masken.

Denne dynamiske workshop vil indeholde konkrete eksempler på kerne og maskekommunikation og du vil blive inspireret til, hvordan du selv kan blive bedre til at kommunikere fra din og organisationens kerne så modtageren forstår dit budskab. Du vil skulle arbejde i små grupper og træne enkle motiverende værktøjer, du kan tage med hjem i din organisation, for både at styrke din og organisationens kernekommunikation.

Thomas Michaelsen – www.linkedin.com/in/thomasmichaelsen

Bølgebryder – Forandringsfuturist – Coach, Bølgebryder, www.boelgebryder.dk

Ledelsens Evaluering – Hvordan kan toplederen bruge den som kulturdriver

Kan Ledelsens evaluering bruges som kulturdriver?
Hos Hydrema er påstanden at Ja det kan den meget vel.
Hør hvordan rejsen har været og er for Hydrema koncernen, hvordan de er nået frem til dér hvor de er i dag og hvor de er på vej hen.
Jesper tager udgangspunkt i indlæggets overskrift og relaterer det til konferencens titel ”KULTUR SPISER STANDARDER TIL MORGENMAD”. Du vil blive inddraget i dialogen og får mulighed for at vende dine synspunkter og udfordre Jespers.

Jesper Richter – www.linkedin.com/in/jesper-richter

HSEQ-Manager, Hydrema Group, www.hydrema.com

Den praktiske kvalitetskultur

Hvordan påvirker kultur en produktion og hvad er en praktisk kvalitetskultur? Kvalitet er lig med produktivitet, da det giver kunden den forventede service og derfor understøtter forretningen. I dette indlæg vil Per, med udgangspunkt i sin erfaring fra produktionen, tale om hvorfor den praktiske kvalitetskultur er vigtig i det daglige arbejde.
Udvikling går stærkt, og med den hastighed og intensitet forandringer fremkommer med, er det vigtigt at være bevidst om, at hvis man ikke udvikler, så afvikler man. Hvis man udelukkende gør som man er vant til, eller man udelukkende koncentrerer sig om at løse opgaven, bevæger man sig ikke op ad udviklingskurven. Den læring man derved mister, vil være afgørende for ens udgangspunkt og kompetencer i forhold til fremtidige opgaver.
Per vil gennem eksempler fortælle historien om hvordan man går fra arbejde ud fra tesen om ”at dokumentere om man gør tingene rigtigt” til at skifte fokus ved denne tilgang til ”om det man gør nu også har den ønskede effekt”.

Per Laursen – www.linkedin.com/in/per-laursen

Plant Manager, JELD-WEN, www.jeld-wen.biz

Værdibaseret selvledelse

Hos HR-ON har medarbejderne frihed til selv at planlægge deres arbejdstid, ferie og barsel. Ali vil fortælle om deres erfaringer med og visioner for, værdibaseret selvledelse i en softwarevirksomhed. Oplægget perspektiveres med afsæt i på den ene side de formelle rammer som arbejdsret, ferielov mv. hvor alt måles i kvantitative rettigheder og pligter, der måles i tid og som vi har overtaget fra industrisamfundet versus realiteterne i vores moderne samfund, hvor der er et krav fra medarbejderne omkring fælles visioner, mening, udvikling, engagement mv. Du kan i dette oplæg høre om deres erfaringer med at opbygge et arbejdsfællesskab, hvor der er frihed i forhold til arbejdstid, ferie mv. og hvor fællesskabet er baseret på værdier som tillid, myndiggørelse og fælles vision.

Ali E. Cevik – www.linkedin.com/in/ali-e-cevik

CEO, HR-ON, www.hr-on.com