Konferencetilmelding

Pris kr. 2.950,- excl. moms for medlemmer af DFK

Pris kr. 3.900,- excl. moms hvis du ikke er medlem af DFK.
Du oprettes samtidig som prøvemedlem i ½ år og modtager i den forbindelse medlemsbladet "Magasinet Kvalitet".

Du kan deltage til medlemspris, hvis du melder dig ind i DFK som firma- eller personligt medlem ved konferencetilmeldingen.
Se her hvad det koster at være medlem

Afmelding

15% af konferenceafgiften opkræves som administrationsgebyr ved afmelding indtil 1 uge før konferencen. 
100% opkræves ved senere framelding.

Såfremt du bliver forhindret i at deltage, er du velkommen til at give din plads til en kollega.
Du bedes dog informere DFK om ændringen.

STUDERENDE

Op til 10 studerende, som enten er tilknyttet DFK eller er medlem af DFK kan deltage gratis i DFK´s konferencer
- se mere her

Tilmeldingsformular

Konference

Tilmeldingsoplysninger
Kollega 1
Kollega 2
Kollega 3
Kollega 4
Submit