Aktuelt

Aktuelt

Studenter kan søge legat til uddannelse nu og frem til 1. april 2018.

Legatet kan søges af studerende der er i gang med et studieforløb, hvor kvalitetssikring indgår som et hovedelement. Kvalitetssikringsemnerne i studiet kan være indenfor miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring og excellence. Kvalitetssikring skal ses i et bredt perspektiv indenfor ledelse, systemer, processer, audit og værktøjer.

læs mere her

 

Konference
Torsdag den 31. maj 2018 afholdes konference "Kvalitet gennem kompetencestyring"

Få input til dit arbejde med styring af din virksomheds kompetencer – tag din HR-partner eller personalechef med og udnyt erfaringerne fra andre virksomheder.

Se beskrivelse her

eller tilmeld dig allerede idag. Tilmelde dig her.

Det fulde program er klar tl udsendelse primo april. 

 

 

DFK og SDU i spændende samarbejde til gavn for Universitetet, DFK og ikke mindst danske virksomheder

Konferencer

Kommende konferencer

DFK vil være Danmarks bedste arrangør af konferencer, som sætter fokus på den praktiske anvendelse af kvalitetsstyring.

DFK arrangerer 4 konferencer årligt, og  har følgende konferencer på programmet:

Torsdag den 31. maj 2018
Arbejdstitel:  "Kompetencestyring - udvikling"
Hotel Storebælt, Nyborg
Beskrivelse af konferencen

Torsdag den 27. september 2018
Arbejdstitel:  ”Måling og KPI’er”
Hotel Storebælt, Nyborg
Beskrivelse af konferencen er klar medio 2018

Torsdag den 29. november 2018
Arbejdstitel:  "Danmark som Kvalitetsforløbere"
Hotel Storebælt, Nyborg
Beskrivelse af konferencen er klar medio 2018

Konferencedatoer for 2019:
28.02.2019
23.05.2019
03.10.2019
28.11.2019

Magasinet kvalitet

Magasinet Kvalitet

DFK's mission er at skabe rammer for debat og videndeling om alle aspekter af kvalitet i praksis.

Et vigtigt middel hertil er, at DFK’s hjemmeside og medlemsblad bliver det foretrukne sted for aktuel information, inspiration og meningsudveksling vedrørende kvalitet.

Her kan du hurtigt få et overblik over, hvilke artikler vi har bragt i Magasinet Kvalitet siden 2008.

Har dit firma et firmamedlemsskab, kan du læse artiklerne i fuld længde.

Netværk

DFK Kvalitetsnetværk

DFK tilbyder Kvalitetsnetværk som et stærkt redskab til videndeling, og som et vigtigt element i den løbende efteruddannelse.

Ofte står kvalitetschefen alene med udfordringerne i dagligdagen, og behovet for at kunne udveksle erfaringer og få ny inspiration øges konstant i takt med de mange nye udfordringer, som alle virksomheder møder i dagens Danmark..

Læs mere om DFK Kvalitetsnetværk - incl. aktiviteter og priser.