KONFERENCE

HVORDAN FÅR VI TING TIL AT SKE?

– Ledelse og kultur med afsæt i de 7 kvalitetsprincipper

28. november 2019 – Trinity Hotel, Fredericia
Hvorfor opnår nogle virksomheder succes med deres kvalitetsarbejde uden at være ISO 9001 certificeret? Og hvorfor er der certificerede virksomheder, som ikke oplever samme grad af succes? Svaret skal med stor sandsynlighed findes i, hvorvidt de 7 kvalitetsprincipper er bragt i spil.

Hvornår og hvorfor er en virksomhed succesfuld – og hvad skal der til, for at den vedbliver med at være det?

Modellen her til højre beskriver det meget godt. Vi når vores mål, når der er overensstemmelse mellem det, vi har dokumenteret, og det, der sker i virkeligheden. Men et andet aspekt er virksomhedens opfattelse af, hvad der foregår. Ved vi som ledere reelt, hvad der sker på ”gulvet”, og er det i overensstemmelse med det, vi har beskrevet? Hypotesen er, at jo større det gule felt er, jo mere succesfuld er virksomheden.

For at opnå et stort gult felt, kræver det, at virksomheden effektivt bringer de 7 kvalitetsprincipper i spil. Kundefokus og styring af relationer er altafgørende for, at virksomheden får afsat sine produkter og har en så optimal supply chain som muligt. Vidensbaserede beslutninger kombineret med procesorientering er hovedingredienserne i at kunne arbejde med forbedringer. Lægger man dertil godt lederskab og engagerede medarbejdere, går det hele op i en højere enhed.

Man kan fristes til at sige, at de 7 principper blot er sund fornuft sat i system. Men det kan tilsyneladende være svært at få det til at lykkes i praksis. Nøglen ligger typisk i det ledelsesteam, der skal bringe principperne i spil. Et ledelsesteam kan besidder alle de nødvendige funktionelle og teoretiske kompetencer, men hvis ikke kemien er til stede i teamet, bliver det sjældent til andet end flotte ord i Powerpoints.

Kom og hør eksempler på virksomheder, der rent faktisk har opnået succes via principperne – flere endda uden at kende til teorien bag. Du finder desuden ud af, hvorfor teams, der tilsyneladende har alle de rette kompetencer, alligevel kan være dysfunktionelle og dermed være den primære blokering for at skabe succesfulde forandringer.

Vi glæder os til at se dig til en forrygende dag, hvor du bliver klædt på til at implementere kvalitetsledelse, der skaber de ønskede effekter i din virksomhed.