Søg

DFK konferencer

DFK vil være Danmarks bedste arrangør af konferencer, som ud fra en praktisk synsvinkel arbejder med kvalitetsstyring
- herunder emner omkring miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring, excellence og audit.

DFK arrangerer 4 konferencer årligt, og tilstræber, at mindst 1 konference gennemføres i forbindelse med virksomhedsbesøg.

Medlemmer og andre interesserede får tilsendt en indbydelse, som informerer om konferencernes indhold.

Konferenceoversigt

DFK har planlagt / planlægger følgende konferencer:

Torsdag den 21. september 2017
"Skru op for den kulturelle intelligens - kvalitet i kulturelle udfordringer"
Hotel Storebælt, Nyborg
- Se beskrivelse af konferencen

Torsdag den 30. november 2017
"Grib guldet i de løbende forbedringer - en forudsætning for jeres fortsatte vækst"
Hotel Storebælt, Nyborg
- Se beskrivelse af konferencen