Søg

Aktuelt

Aktuelt

11.05.17
Der er stadig 10 pladser til DFK's næste konference "Hvordan sikrer du kvalitet i leverancer?"
Afholdes på Hotel Storebælt den 1. juni 2017
Se programmet her

11.05.17
Beskrivelse af DFK's efterårskonference er klar
21. september 2017:  "Skru op for den kulturelle intelligens" 

03.03.17
Intertec DIC søger LEAD Auditor til Jyllandsområdet.

01.03.17
DFK og SDU i spændende samarbejde til gavn for Universitetet, DFK og ikke mindst danske virksomheder

Konferencer

Kommende konferencer

DFK vil være Danmarks bedste arrangør af konferencer, som sætter fokus på den praktiske anvendelse af kvalitetsstyring.

DFK arrangerer 4 konferencer årligt, og  har følgende konferencer på programmet:

Torsdag den 1. juni 2017
"Hvordan sikrer du kvalitet i leverancer?"
  - leverandørstyring, partnerskaber og outsourcing
Hotel Storebælt, Nyborg
Programmet er klar

Torsdag den 21. september 2017
"Skru op for den kulturelle intelligens - kvalitet i kulturelle udfordringer"
Hotel Storebælt, Nyborg
Beskrivelse af konferencen

Torsdag den 30. november 2017
"Grib guldet i de løbende forbedringer - en forudsætning for jeres fortsatte vækst"
Hotel Storebælt, Nyborg
Beskrivelse af konferencen

Magasinet kvalitet

Magasinet Kvalitet

DFK's mission er at skabe rammer for debat og videndeling om alle aspekter af kvalitet i praksis.

Et vigtigt middel hertil er, at DFK’s hjemmeside og medlemsblad bliver det foretrukne sted for aktuel information, inspiration og meningsudveksling vedrørende kvalitet.

Her kan du hurtigt få et overblik over, hvilke artikler vi har bragt i Magasinet Kvalitet siden 2008.

Har dit firma et firmamedlemsskab, kan du læse artiklerne i fuld længde.

Netværk

DFK Kvalitetsnetværk

DFK tilbyder Kvalitetsnetværk som et stærkt redskab til videndeling, og som et vigtigt element i den løbende efteruddannelse.

Ofte står kvalitetschefen alene med udfordringerne i dagligdagen, og behovet for at kunne udveksle erfaringer og få ny inspiration øges konstant i takt med de mange nye udfordringer, som alle virksomheder møder i dagens Danmark..

Læs mere om DFK Kvalitetsnetværk - incl. aktiviteter og priser.