Søg

Aktuelt

Aktuelt

03.02.16
Program for DFK's første konference i 2016 afholdes den 2. marts 2016:
"Effektfuld audit - nye muligheder og metoder"

03.02.16
Der er endnu plads på DFKs inspirerende kvalitetsdage
11. - 12. april 2016
Tema: Din rolle som kvalitetschef - interessentpleje, strategi og evaluering

03.02.16
Beskrivelse af konferencen den 26.05.16
"Fra Vanetænkning til Nytænkning"
- se tilbud om 15% rabat

03.02.16
Beskrivelse af konferencen den 22.09.16
"Implementering - fra barrierer til succes"
- se tilbud om 15% rabat

15.01.16
DFK er på de sociale medier - LinkedIn og Facebook

12.01.16
V. Guldmann A/S søger Quality Manager

10.01.16
Indkaldelse til DFK Generalforsamling 2016 den 2. marts 2016

12.11.15
Læs spots fra Magasinet Kvalitet 4-2015, som er udsendt til medlemmer i uge 44.

23.10.15
Hent informationsfolder om DFK

01.08.15
Publikation vedr. ISO 9001:2015.
Medlemmer af DFK kan købe en Publikation, som afsnit for afsnit gennemgår ændringer i den ny/reviderede ledelsessystemstandard ISO 9001:2015

Konferencer

Kommende konferencer

DFK vil være Danmarks bedste arrangør af konferencer, som sætter fokus på den praktiske anvendelse af kvalitetsstyring.

DFK arrangerer 4 konferencer årligt, og  har følgende konferencer på programmet:

ONSDAG den 2. marts 2016
"Effektfuld audit - nye muligheder og metoder"
Hotel Storebælt, Nyborg
Se program

Torsdag den 26. maj 2016
"Fra Vanetænkning til Nytænkning"
Hotel Comwell, Middelfart
Se beskrivelse

Torsdag den 22. september 2016
"Implementering - fra barrierer til succes"
Hotel Storebælt, Nyborg
Se beskrivelse

Konferencerne den 26. maj og 22. september 2016 har en naturlig sammenhæng.
Ved samlet tilmelding til begge konferencer opnås 15% rabat.

Magasinet kvalitet

Magasinet Kvalitet

DFK's mission er at skabe rammer for debat og videndeling om alle aspekter af kvalitet i praksis.

Et vigtigt middel hertil er, at DFK’s hjemmeside og medlemsblad bliver det foretrukne sted for aktuel information, inspiration og meningsudveksling vedrørende kvalitet.

Her kan du hurtigt få et overblik over, hvilke artikler vi har bragt i Magasinet Kvalitet siden 2008.

Har dit firma et firmamedlemsskab, kan du læse artiklerne i fuld længde.

Netværk

DFK Kvalitetsnetværk

DFK tilbyder Kvalitetsnetværk som et stærkt redskab til videndeling, og som et vigtigt element i den løbende efteruddannelse.

Ofte står kvalitetschefen alene med udfordringerne i dagligdagen, og behovet for at kunne udveksle erfaringer og få ny inspiration øges konstant i takt med de mange nye udfordringer, som alle virksomheder møder i dagens Danmark..

Læs mere om DFK Kvalitetsnetværk - incl. aktiviteter og priser.