Søg

Aktuelt

Aktuelt

27.10.16
Nyt facilitet under opstart - find tilbud om "Kvalitetsaktiviteter" fra Leverandører

17.10.16
Er dit firma medlem af DFK kan du nu læse Magasinet Kvalitet 4-2016 på nettet

12.10.16
Ledig stilling "Louis Poulsen søger kvalitetstekniker"

11.10.16
Mediainformation 2017 er klar

07.10.16
Nyhedsbrev udsendt. Modtager du det ikke, kan du tilmelde dig.

07.10.16
Se allerede nu, hvad Magasinet Kvalitet 4-2016 bringer

20.09.16
Torsdag den 24. november 2016
"Muligheder / risici og lederskab - til dig der arbejder med kvalitet”
Hotel Storebælt, Nyborg
- se programmet

19.09.16
Deltager du i konferencen "Implementering - fra barrierer til succes" den 22.09.16 kan du hente foredragsholdernes præsentationer her.

14.09.16
Hent ny informationsfolder om DFK

Torsdag den 2. marts 2017
"Erfaringer med det nye ISO 9001:2015 "
Hotel Storebælt, Nyborg
Se beskrivelse

30.05.16
Fra 1. juli 2016 kan studerede GRATIS blive tilknyttet DFK, og op til 10 studerende kan GRATIS deltage i DFK's konferencer.
Læs mere her

15.01.16
DFK er på de sociale medier - LinkedIn og Facebook

 

 

Konferencer

Kommende konferencer

DFK vil være Danmarks bedste arrangør af konferencer, som sætter fokus på den praktiske anvendelse af kvalitetsstyring.

DFK arrangerer 4 konferencer årligt, og  har følgende konferencer på programmet:

Torsdag den 24. november 2016
"Muligheder / risici og lederskab - til dig der arbejder med kvalitet”
Hotel Storebælt, Nyborg
Se programmet

Torsdag den 2. marts 2017
"Erfaringer med det nye ISO 9001:2015 "
Hotel Storebælt, Nyborg
Se beskrivelse

BEMÆRK
DFK's 2 konferencer, som vedrører ISO9001:2015

På konferencen den 24. november 2016 sætter DFK fokus på risici og lederskab, der er vigtige elementer i den nye ISO9001:2015 standard.
Dette følger vi op med en konference den 2. marts 2017 hvor emnet er hele den nye ISO 9001:2015 standard og virksomheders erfaringer med certificeringen.
Ved samtidig tilmelding til begge konferencer tilbyder vi 15% rabat på deltagerprisen.

Magasinet kvalitet

Magasinet Kvalitet

DFK's mission er at skabe rammer for debat og videndeling om alle aspekter af kvalitet i praksis.

Et vigtigt middel hertil er, at DFK’s hjemmeside og medlemsblad bliver det foretrukne sted for aktuel information, inspiration og meningsudveksling vedrørende kvalitet.

Her kan du hurtigt få et overblik over, hvilke artikler vi har bragt i Magasinet Kvalitet siden 2008.

Har dit firma et firmamedlemsskab, kan du læse artiklerne i fuld længde.

Netværk

DFK Kvalitetsnetværk

DFK tilbyder Kvalitetsnetværk som et stærkt redskab til videndeling, og som et vigtigt element i den løbende efteruddannelse.

Ofte står kvalitetschefen alene med udfordringerne i dagligdagen, og behovet for at kunne udveksle erfaringer og få ny inspiration øges konstant i takt med de mange nye udfordringer, som alle virksomheder møder i dagens Danmark..

Læs mere om DFK Kvalitetsnetværk - incl. aktiviteter og priser.