Søg

Aktuelt

Aktuelt

05.08.16
Program for konferencen den 22.09.16
Hotel Storebælt, Nyborg
"Implementering - fra barrierer til succes"

Torsdag den 24. november 2016
"Muligheder / risici og lederskab - til dig der arbejder med kvalitet”
Hotel Storebælt, Nyborg
- se beskrivelse

Torsdag den 2. marts 2017
"Erfaringer med det nye ISO 9001:2015 "
Hotel Storebælt, Nyborg
Se beskrivelse

30.05.16
Fra 1. juli 2016 kan studerede GRATIS blive medlem af DFK, og op til 10 studerende kan GRATIS deltage i DFK's konferencer.
Læs mere her

14.04.16
Hent ny informationsfolder om DFK

15.01.16
DFK er på de sociale medier - LinkedIn og Facebook

 

 

Konferencer

Kommende konferencer

DFK vil være Danmarks bedste arrangør af konferencer, som sætter fokus på den praktiske anvendelse af kvalitetsstyring.

DFK arrangerer 4 konferencer årligt, og  har følgende konferencer på programmet:

Torsdag den 22. september 2016
"Implementering - fra barrierer til succes"
Hotel Storebælt, Nyborg
Se program

Torsdag den 24. november 2016
"Muligheder / risici og lederskab - til dig der arbejder med kvalitet”
Hotel Storebælt, Nyborg
Se beskrivelse

Torsdag den 2. marts 2017
"Erfaringer med det nye ISO 9001:2015 "
Hotel Storebælt, Nyborg
Se beskrivelse

BEMÆRK
DFK's 2 konferencer, som vedrører ISO9001:2015

På konferencen den 24. november 2016 sætter DFK fokus på risici og lederskab, der er vigtige elementer i den nye ISO9001:2015 standard.
Dette følger vi op med en konference den 2. marts 2017 hvor emnet er hele den nye ISO 9001:2015 standard og virksomheders erfaringer med certificeringen.
Ved samtidig tilmelding til begge konferencer tilbyder vi 15% rabat på deltagerprisen.

Magasinet kvalitet

Magasinet Kvalitet

DFK's mission er at skabe rammer for debat og videndeling om alle aspekter af kvalitet i praksis.

Et vigtigt middel hertil er, at DFK’s hjemmeside og medlemsblad bliver det foretrukne sted for aktuel information, inspiration og meningsudveksling vedrørende kvalitet.

Her kan du hurtigt få et overblik over, hvilke artikler vi har bragt i Magasinet Kvalitet siden 2008.

Har dit firma et firmamedlemsskab, kan du læse artiklerne i fuld længde.

Netværk

DFK Kvalitetsnetværk

DFK tilbyder Kvalitetsnetværk som et stærkt redskab til videndeling, og som et vigtigt element i den løbende efteruddannelse.

Ofte står kvalitetschefen alene med udfordringerne i dagligdagen, og behovet for at kunne udveksle erfaringer og få ny inspiration øges konstant i takt med de mange nye udfordringer, som alle virksomheder møder i dagens Danmark..

Læs mere om DFK Kvalitetsnetværk - incl. aktiviteter og priser.